Foto: Helsingfors stad

I cykelfickan står cykeln först

I dag börjar staden måla upp så kallade cykelfickor i ett antal trafikljuskorsningar i Tölö. I fickorna blir det tillåtet för cyklister att vänta på grönt ljus framför bilarna.

– Det här är ett sätt att öka cyklisternas synlighet och säkerhet i trafiken, säger Niko Palo trafikingenjör på Helsingfors stads trafikplanering.

Men han ser också andra fördelar med cykelfickorna. Det blir till exempel lättare för cyklister att svänga i korsningarna när de vid grönt ljus kommer i väg före bilisterna. Palo tror att det kommer att leda till att den allmänna smidigheten i trafiken kommer att öka för den lätta trafiken.

– Sen kommer cyklisterna kanske också undan de värsta avgaserna.

Det ungefär fem meter långa utrymmet mellan övergångsstället och bilarna, som det är tänkt att fickorna ska uppta, finns redan i dag vid de flesta trafikljuskorsningar. Skillnaden är att det inte alltid varit tydligt utmärkt. Det är därför inte frågan om att något nytt utrymme skall tas fram för cykelfickorna.

Enligt lagen måste det leda en cykelfil fram till cykelfickan, men inget extra utrymme kommer att beredas för filen. Palo tror att det kan uppstå situationer där det här blir ett problem.

– Om det finns många bilar i kö på en gång kan det i värsta fall uppstå situationer där man inte alltid når fram till fickan, säger Palo.
Systemet med cykelfickor används redan i ett flertal större europeiska städer, bland annat i Köpenhamn och i Stockholm.

– Det är främst Stockholm som varit en inspirationskälla för oss, de har redan i ett par års tid använt sig av cykelfickor.
Enligt Palo har erfarenheterna i de städer där man använder sig av fickorna varit positiva.

Fler på kommande

I Helsingfors kommer man först att pröva sig fram i femton korsningar i Tölö och Kampen med livlig cykeltrafik. Fickorna placeras bara i korsningar där det finns trafikljus och där cyklarna är hänvisade till körbanan. Tanken är att det framöver skall placeras ut fler fickor runt om i innerstaden, men än så länge finns det ingen klar tidtabell

– Vi vill testa först med de här korsningarna för att se hur de fungerar och hur man bäst planerar sådana här lösningar, säger Palo.
I dag målas åtminstone korsningen mellan Tölögatan och Runebergsgatan och korsningen mellan Cygnaeusgatan och Mannerheimvägen. Om vädret tillåter ska de flesta av korsningarna vara klara före midsommar.