Stöd till arabländerna temat på G8-möte

Den demokratiska utvecklingen i arabländerna är ett av de centrala diskussionsämnena då G8-länderna samlas i Frankrike i dag.

USA:s president Barack Obama som deltar i mötet har uppmanat sina G8-kompanjoner att i sina ekonomiska beslut stöda den demokratiska rörelsen i Egypten och andra arabländer. Också värdlandet Frankrike har manat länderna till att stöda de nya regeringarna i Egypten och Tunisien ekonomiskt.

Till G8-länderna hör förutom USA och Frankrike också Storbritannien, Kanada, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland.