Finlandssvenskarna blev fler

Fjalar Finnäs, professor i demografi och landsbygdsforskning vid Åbo Akademi, tror att det sannolikt finns en koppling till webbkampanjen hurriksi.fi.

– Både 2008 och 2009 var ökningen ungefär 400. Så antagligen kan man väl utgå ifrån att två- till trehundra har kommit via kampanjen. Annars beror det uppenbarligen på ett litet inflyttningsöverskott. Barnafödandet ligger ungefär på samma nivå som tidigare, säger Finnäs.

Antalet svenskspråkiga i Finland uppgår nu till 29 1153. Flest nya svenskspråkiga fick Helsingfors. Korsholm var tvåa i statistiken och Åbo trea.

– Det finns många orter där andelen svenskspråkiga har ökat om man endast jämför svensk- och finskspråkiga, men det handlar om ytterst marginella förändringar.

– Antalet finskspråkiga har däremot inte minskat, utan det handlar om att andelen med främmande språk har ökat.

Webbtjänsten hurriksi.fi lanserades av Radio Extrem i november i fjol. Sajten länkar vidare till magistratens blankett för byte av modersmål.

FNB