Yrkesetik 2.0?

Här på Hbl har vi en egen hustavla för hur vi ska bete oss på sociala medier som Facebook och Twitter. Den påminner oss om att de åsikter vi torgför virtuellt ska vara sådana som vi står för också i verkliga livet – ansikte mot ansikte om så behövs.

Vi har med andra ord ett ansvar för vad vi häver ur oss. Det är så självklart att det egentligen inte behöver sägas.

Mindre självklart är den ansvariga utgivarens – chefredaktörens – roll. Har också hon/han ett ansvar för enskilda journalisters inlägg i sociala medier? Det är en debatt som inte nått oss ännu men som just nu förs i både Norge och Sverige.

Den svenska pressombudsmannen Ola Sigvardsson anser att journalisters Facebookkommentarer och Twitterflöden ska kunna anmälas och prövas av Pressens opinionsnämnd. Norske Presseforbund har kommit till samma slutsats i en färsk utredning.

– Det finns inget regelverk ännu men min åsikt är att inlägg som journalister gör i sin yrkesroll på privata konton ska kunna prövas, säger Sigvardsson.
Hos oss efterlyser Risto Uimonen, ordförande för Opinionsnämnden, en motsvarande debatt.
– Frågan är känslig men vi måste våga diskutera, säger han.

Problematiken är inte enkel. Hur bedömer man när en journalist uttalar sig privat? Man kanske checkar ut från arbetsplatsen men åtminstone jag har otaliga gånger fått höra av närstående hur jag beter mig som journalist även i de mest privata sammanhang.

PO Sigvardsson tvekar inte:

– Om journalister använder sociala medier för att diskutera eller upplysa om saker som rör det redaktionella arbetet faller det under utgivaransvaret.

Jag är inte övertygad.

Skön ”ledig” söndag!