Foto: Aras Jarjis

Daghemmet Albert kan tvingas i exil igen

Daghemmet Albert i Rödbergen som nyss reparerades efter en vattenskada, kan åter tvingas i exil. Staden misstänker mögel i fastigheten.

– Vi tror att det kan finnas mögel i huset. Den här typen av misstankar är vardagsmat för oss på lokalcentralen och av erfarenhet kan jag säga att det vore ett under om det inte hittas något då våra experter nu sätter i gång med sin utredning i huset, säger Seppo Vartiainen, teknisk disponent på fastighetsverkets lokalcentral i Helsingfors.

Huset där daghemmet Albert finns ägs av Sjömanskyrkan som hyr daghemslokalen till staden. Enligt Vartiainen är man på lokalcentralen inte nöjd med fastighetsägarens åtgärder för att råda bot på den dåliga inomhusluften.

Vartiainen blev medveten om problemen redan i vintras och gav i går order till lokalcentralens experter att sätta i gång en mögelutredning i byggnaden.

Han tror att proverna är tagna inom tio dagar, men innan svaren från de mikrobiologiska analyserna är klara kan det dröja lite längre.

Vad Hbl erfar har det varit rätt mycket sjukfrånvaro bland personalen på daghemmet Albert. Föreståndaren Mirja-Leena Linna kan inte för Hbl uttala sig om någons hälsotillstånd, men säger att man på daghemmet tar saken på allvar.

Kanske till Maria sjukhus igen
Vartiainen är rätt säker på att daghemmet Albert nu åter tvingas i exil och han säger att lokalcentralen omedelbart börjar leta efter en ersättande lokal.

Nina Fabricius, svensk dagvårdschef i Helsingfors, säger att det inte ligger i någons intresse att barnen och personalen vistas i utrymmen där det finns problem med inomhusluften, men att man först väntar på resultaten av undersökningen.

Hur kommer det sig att det kan finnas mögel i byggnaden på Albertsgatan?
– Vi talar nu om en gammal byggnad och i sådana brukar det finnas ett och annat. Ofta kan det vara frågan om gamla brädstumpar som lämnades kvar under husgrunden då huset byggdes och som nu har börjat mögla, säger Seppo Vartiainen.

Om daghemmet måste evakueras på nytt är det sannolikt att det flyttar till byggnaden vid Maria sjukhus där daghemmet höll till i höstas då Albertsgatan 2 reparerades efter en vattenskada.

– Uppenbarligen räckte det inte att bara låta lokalen torka. Ägaren lät göra snabba reparationer som sannolikt inte var tillräckliga, säger Vartiainen.