I maj vann förslaget Pargas folkomröstningen och fullmäktige beslöt att följa resultatet.

Väståboland blir Pargas

Väståboland byter namn till Pargas. Fullmäktige beslöt efter drygt en timmes debatt med rösterna 23-18 och 2 blanka att kommunen så följer resultatet av folkomröstningen i maj.

Enligt motförslaget från Houtskärsbon Edgar Sjövall (sfp) skulle man skjuta upp beslutet att ändra namn till efter nästa kommunalval. Vid det laget skulle man bland annat veta om det görs ytterligare någon kommunfusion i området, motiverade Sjövall förslaget.

Hans förslag fick stöd bland annat av vänsterförbundets Nina Söderlund med rötter i Nagu, av centerpartisten Mia Peussa från samma kommundel och av de grönas Cornelius Colliander från Pargas. Däremot röstade de finskspråkiga samlingspartisterna mangrant för namnet Pargas som ju också var det som vann klart i den kommunala folkomröstningen i maj.

Också flera sfp-ledamöter röstade för att namnbytet skjuts upp, bland dem styrelsens ordförande Sandra Bergqvist.

– Om vi får en ny kommunfusion genom det nya regeringsprogrammet så har vi haft tre olika namn på tre år, och det tycker jag är lite för mycket, förklarar hon efter omröstningen.

Sfp-ledamoten Bert-Ove Johansson från Pargas röstade för Pargas.

– Det var nog ett svårt beslut, inte får vi ju några stilpoäng. Men folkomröstningen avgjorde saken, säger han.

Under diskussionen rekapitulerades de viktigaste argumenten från vardera sidan. Fullmäktigemedlemmarna med rötter i skärgården menade att ett beslut nu att ändra namnet Väståboland till Pargas kommer att uppfattas som ett klart svek i kommundelarna Iniö, Houtskär, Korpo och Nagu där en klar majoritet var emot namnet.

– Det kommer att riva upp djupa sår som det tar generationer att läka, sade Mia Peussa från Nagu.

Fullmäktigemötet samlade också ett tjugotal personers publik men de fick vänta i nästan två timmar på att höra namnfrågan behandlas. Före den godkände fullmäktige både kommunens bokslut och andra rapporter för 2010 liksom arrenderingar, försäljningar och hyresavtal.