Västersundom skola kan räddas

När diskussionen om en eventuell indragning av Västersundoms skola gick som hetast i går kväll, backade bildningschefen plötsligt från de tidigare planerna. Tidigare har man motiverat indragningen med att det blir billigare att bygga ut ett stort skolcentrum i Dickursby i stället för att renovera både Västersundomskolan och Dickursbyskolan. Det här skulle bland annat ge många elever långa skolresor.

I går kväll frågade kritiska föräldrar hur man kan ställa ett akut renoveringsprojekt som Dickursby mot en skola som faktiskt inte behöver renoveras under de närmaste elva åren.

– Svenska sektionen kunde faktiskt ta ställning till att inte dra in Västersundom skola i det här, utan behandla Dickursby skolas behov för sig, kontrade bildningscefen Johan Aura.

Därefter droppade frågorna om ett eventuellt stort skolcentrum i Dickursby in:

– Flexibilitet har varit betecknande för Vanda. Vi vill inte ha stora centra i stället för mindre skolor. Är det meningen att de svenska barnen ska sparas bort, få de långa avstånden att åka? Västersundoms skola är en stor bit levande kulturhistoria. Den får inte slaktas, sa Astrid Nurmivaara bestämt.

Malin Hauk har två av pojkarna i daghemmet Linda för tillfället. Hon frågar sig hur en eventuell renovering och ett tilläggsbygge påverkar hennes barns skolgång i framtiden.

– Jag vill inte sätta mina barn i en skola som ska byggas till. Kan det tänkas att alla elever i hela Dickursby skola flyttas bort medan man renoverar eller ska barnen gå i skola på ett bygge?

Aura:

– Om Dickursby skola byggs ut kan den, när den är klar, ta emot alla elever som behövs, och nej, eleverna ska inte gå i skola på en byggarbetsplats. Vi är alla överens om att det inte är bra att flytta omkring barnen i dessa stressiga tider, men det har funnits planer på att låta Dickursbyeleverna gå i den finska skolan bakom stadshuset under en renovering.

Under mötet fick de beredande tjänstemännen höra rättframma ord om vad folk anser om beredningen.
Ordförande för direktionen i Västersundom skola, Charlotta Bengs, plockade fram markplanerigen.

– Johan har många gånger sagt att det inte finns planer för Västerkulla-Västersundom-området. Jag har andra uppgifter. Planen för området ska var klar 2010. Delgeneralplanen gör att byggandet kan bli verklighet inom tio år. Det finns uppgifter om att Östersundom och Västerkullakilen ska byggas ut med spårtrafikleder. Och det finns ett samarbetsavtal med huvudstadsregionens städer som innefattar principen om närskolor och samverkan i gränsområdena. Har principerna beaktats? Helsinfors lär ha akut behov av elevplatser. Vi kunde ju till och med förtjäna på att ta emot dem!

När undervisningsnämndens svenska sektion möts i morgon torde den behandla ett förslag som beaktar den bitska föräldraresponsen från i går.
ANNIKA RENTOLA, text
09-1253 278, annika.rentola@hbl.fi