Spökstationen väntar på tåg

De trötta reashopparna på Kampens metroperrong bryr sig inte alls om vårt äventyr. De försöker inte ens tjuvtitta när metrodisponent Klaus Nikula låser upp glasdörrarna till konstvitrinen och öppnar en lucka i golvet. En skranglig spiraltrappa leder ner i mörkret. Nikula får på lamporna och vi kliver neråt, med stövlar på oss.

- Ibland är hela grottan blöt. Det finns inget riktigt golv ännu och regnvattnet sipprar in, säger Niskala.

Luften är förvånansvärt fräsch. Grottan har kraftig ventilering, maskinerna surrar i ett hörn.

- Det finns risk att berggrunden börjar läcka radon, så vi måste få in frisk luft hit hela tiden så att det är riskfritt att komma hit ner, säger Niskala.

Väl nere på marken ser vi hur jorden har torkat i sprickor. I dag är det torrt också i brunnarna.

Niskala visar oss runt och pekar mot grottans olika hörn.

- Här ska perrongen gå, och rulltrapporna kommer ner där, säger han och pekar upp mot vitrinen vi just kom ner från.

Kampens nuvarande metrostation är 15 meter under havsytan, spökstationen nästan 30. Vi hör dundret av tågen som går ovan oss.

- Ser ni, därifrån ska tågen komma. Och där åker de ut, säger Niskala och pekar mot två stora inbuktningar mitt emot varandra.

Grottans form visar redan hur spåren ska gå, vinkelrätt mot dem som går ovanför oss. Riktningen är redan bestämd, även om det inte i dag finns något beslut på ett metrospår till. Det var lättare att spränga berg för båda stationerna samtidigt.

- De som var med och byggde den här börjar nog redan gå i pension, säger Niskala. Här har varit tomt i över trettio år.

Västmetron först

Helsingfors metro lär vara linje och inte nät i många år ännu. Det har redan tagit lång tid att bestämma om förlängningen västerut.

Jessica Karhu, ordförande för Helsingfors kollektivtrafiknämnd, hoppas att västmetron börjar byggas före ringbanan.

- Esbo behöver metron för att kunna bygga fler bostäder, säger hon.

Karhu nöjer sig ändå inte med mera metro västerut.

- Det skulle vara viktigt att få metro till Tölö, Vik och flygplatsen också.

Viktigare än att bygga ringbanan?

- Det är svårt att säga. Det finns så många olika behov att beakta. Ringbanan är viktig, men Tölö behöver verkligen metron, Mannerheimvägen har alldeles för många bilar.

Förlängs metron norrut från Kampen känns det naturligt att bygga söderut också, mot Degerö och Sandhamn.

- Men det beror på vad vi ska göra med hela det området, och vad militären vill med det. Jag tror det är vettigt att först bygga spårvagnstunnel till Degerö. Om man senare vill bygga metro kan man använda samma tunnel, säger Karhu.

Men först av allt ska alltså västmetron bli färdig.

- Bara vi får ett beslut om när vi börjar bygga går det rätt fort. Jag hoppas vi kan börja 2009. Då har vi metro till Drumsö 2011 och till Otnäs och Hagalund 2013.

Men Kampens spökstation får vänta i många år efter det. Planer för metron norrut finns redan, men inget beslut om hur den ska finansieras.

- Jag tror vi kan fatta beslut om Tölömetron inom fyra, fem år, säger Karhu. När vi kan börja bygga vet jag inte.

MARIANNE SUNDHOLM

09-1253 345, marianne.sundholm@hbl.fi