Stort är inte bara dåligt

I framtiden när Helsingfors stad bygger daghem kommer de att ha plats för minst 84 barn, de svenskspråkiga minst 63.

I Esbo och Vanda går man in för ännu större enheter. När nyheten kablades ut för ett par veckor sedan var reaktionen hos föräldrarna snabb: redan samma dag hade en Facebookgrupp emot stora daghemsgrupper fått över 900 medlemmar.

Det är bra att föräldrar är alerta. Det är bra att sociala medier sänker tröskeln för medborgare att delta i samhällsdiskussioner. Men ett par saker verkar ha förbigått åtminstone en del. För det första: stora daghem är inte samma sak som stora daghemsgrupper. Också ett stort daghem delas enligt klara bestämmelser in i flera små barngrupper. För det andra: det är inte alls så enkelt att små enheter är bättre än större.

Antalet daghem får inte minskas så att avstånden blir för stora. Men större enheter kan också erbjuda styrkor. Fler pedagoger på samma enhet får större stöd och utbyte av varandra. Stora daghem är mindre sårbara för brister och sjukfrånvaro hos personalen. De kan ha regelbundna vikarier i stället för okända inhoppare. När barnen räcker till behöver daghemmet inte hålla stängt långa perioder under sommar och jul. Och på stora enheter är variationen bland människorna större, bland både barn och personal. Segregeringen minskar.

Ett stort problem för daghemmen i Helsingfors i dag är bristen på vettiga lokaler. Man får hoppas att en satsning på större enheter också innebär en satsning på skick, kvadratmeter och utrustning. Tänk om varje daghemsbarn i Helsingfors fick tillgång till en egen, trygg och trevlig gård att leka på! Många små grupper på samma daghem kan också dela på fler leksaker och gymnastikredskap, kanske en gemensam gymnastik- och festsal eller ett bibliotek. Och kunde man inte kräva att dagisköksorna återinförs om enheterna blir större? Den ekonomiska motiveringen för centralkök blir svagare om enheterna i sig växer.

Barnets timmar på daghemmet ska vara stressfria och trygga. De ska stödja, inte störa, barnets utveckling. Men när det gäller stressen, ljudnivån och till och med smittobenägenhet är daghemmets rutiner samt själva gruppernas storlek i en mera avgörande position än just enheternas storlek. Personalen är avgörande för att både stora och små enheter ska fungera fint.

Föräldrarna ska fortsätta vara på sin vakt, fortsätta kräva det bästa för sina barn. Men det är vettigare att kräva satsningar på personal och utrymmen än att okritiskt tro att allt är bra bara enheten får fortsätta vara liten.

Dessutom...
Spännande tider för alla sexåringar och deras föräldrar som anmält sig till skolorna nu. En helt ny värld att sätta sig in i för att kunna kräva det bästa.