Helsingforsarna och alla som besöker staden får fortsätta att vänta på citycyklarna.

Papperskrig om cyklar

Senast Helsingfors stad erbjöd citycyklar att hyra på stan var sommaren 2009. Sedan dess har processen att ersätta dem pågått. Det är fyra år nu.

De gamla citycyklarna (2000-2009) minns vi som gröna, vingliga, trögtrampade tvåhjulingar som många stadsbor roade sig med att stjäla eller ha sönder. Det blev fort klart att det nya systemet måste fungera bättre. Dels ska cyklarna vara smidiga, med växlar, dels ska lånesystemet förhindra stöld genom att användarna registrerar sig. Finansieringen fixas med reklam på både cyklar och cykelställ.

Men vi väntar. Senaste bud är att cyklarna kommer sommaren 2014. Reklamföretaget JCDecaux har konceptet klart, med en cykelmodell som Hbl testat och som fungerar bra i andra städer. Problemet ligger i att staden inte hittar 45 platser för cykelställningarna, för att fler platser för utomhusreklam inte anses existera. Absurt? Ja. Men det är bara en liten del av de senaste fyra årens yrsel av nämndbeslut, konsultutredningar, designstadsprojekt och ett långt spår av papper mellan olika ämbetsverk.

Cyklarna låg ursprungligen på Trafikverkets bord. När de skulle behandlas som utomhusreklam landade de först på Lokalcentralens och Fastighetskontorets bord och sedan Byggnadskontorets. Sedan fastnade de i ett gräl mellan ämbetsverken i fråga och de två största företagen för utomhusreklam i staden: Clear Channel och JCDecaux.

Grälet kan komma att kosta Helsingfors över 30 miljoner euro, skrev Hbl 15.1. Det handlar om att Clear Channel vunnit offerttävlingen om utomhusreklamen i staden, men sedan bara hyrt 1250 av de 1900 reklamplatserna som finns. JCDecaux har därför gjort ett rättelseyrkande om kontraktet, som för övrigt sträcker sig fram till häpnadsväckande 2023. Enligt Clear Channel har staden inte varit tillräckligt tillmötesgående angående deras placeringsönskemål för reklamen, och därför fick företaget till stånd ett förlikningsavtal i frågan.

Samtidigt har Helsingfors anlitat en konsultfirma för att kartlägga möjligheterna för utomhusreklam i Helsingfors. Det här gjordes i fjol och resultatet var att platserna är få. Det resultatet är föga överraskande med tanke på att staden använde samma konsultfirma som Clear Channel utnyttjade några år tidigare i samband med sin ansökan. Och det ser inte bra ut.

Citycykeln är en viktig bit i den grund som ska bygga cykelstaden Helsingfors. Trafikplaneringen för cyklar går hand i hand med att antalet cyklar växer. Fler cyklar på stan betyder inte bara att fler har tillgång till cyklar, utan att fler ser cyklar i sin omgivning. Ju fler cyklar, desto säkrare cykling. Hyrescykeln är en fin service både för stadsbor och turister, och en extra lyckad sådan om den kan finansieras med reklam i stället för med skattemedel.

Men nu har servicen i flera år snubblat på byråkrati och tjänstemannablunder. Tyvärr är det här bara ett exempel på misslyckad konkurrensutsättning. Och Helsingfors är inte den enda staden som behöver öva sig på det.

Om en så enkel, konkret idé som hyrescyklar inte går att förverkliga, hur svårt måste det inte vara med allvarligare saker som hälsovård, eller segregering? Och beslutsprocesserna blir flera år långa i en stad på 600 000 invånare, hur ska det se ut i en eventuell metropol eller metropolförvaltning? En förnyelse måste minska på byråkratin, inte öka på den.

Dessutom... Nästa vecka kör lokalpolitiken igång också i Esbo och Vanda som båda har sitt första fullmäktigemöte på måndag. Nyvalda stadsfullmäktige får genast ta itu metropolens framtid