Debatt

Denna sida är föråldrad. Besök hbl.fi

Skicka din insändare till debatt@hbl.fi eller per brev till Hbl/Debatt, Pb 217 00101 Helsingfors.

Skicka SMS till 13513. Inled med DEBATT, mellanslag och din text. Namn och hemort måste bifogas. Meddelandet kostar 95 cent.

För insändare är gränsen 3000 nedslag inkl. mellanslag. Hbl välkommnar i synnerhet texter på upp till 1500 nedslag. Hbl förbehåller sig rätten att redigera, förkorta eller refusera texterna.

debatt@hbl.fi
Kim Isaksson
Debattredaktör
029 0801 334