Övriga avdelningar

Denna sida är föråldrad. Besök hbl.fi

Distribution
Gösta Gustafsson (pensionerad)
 • 029 0801 394
E-post
Medieförsäljning
Joachim Standertskjöld Key Account Manager
 • 040 5411 890
E-post
Matti Oja Key Account Manager
 • 040 5014 285
E-post
Andreas Rundlöf Marknadschef
 • 029 0801 380
 • 044 7835 757
E-post
Solja Virkkunen Digital Account Manager
 • 050 5259 542
E-post
Marja Sisko Lappalainen Key Account Manager
 • 029 0801 349
 • 040 5132 319
E-post
Iiris Kuivanen Digital Account Manager
 • 044 783 5733
E-post
Kim Fältmarsch Key Account Manager
 • 040 517 8485
E-post
Tryckeriet
Niklas Palm Tryckerichef
 • 029 080 1396
E-post