Insändare

Denna sida är föråldrad. Besök hbl.fi

Debattartiklar

Längden på debattartiklar bör i regel inte överskrida 3 800 tecken inkluderande mellanslag eller 60 maskinskrivna rader med 60 nedslag per rad.

 

Insändare

Den maximala längden på insändare är 2 500 tecken inkluderande mellanslag eller 40 rader. Hbl välkomnar särskilt kortare insändare med maximalt 1 500 tecken.

Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna som inte returneras. Bidrag av cirkulärkaraktär eller texter som redan ingått på annat håll publiceras i regel inte. Alla bidrag bör vara försedda med avsändarens namn, adress och telefonnummer, detta gäller även bidrag som sänds per e-post eller via formuläret här nedan. Signatur tillåts endast i undantagsfall. Insändare tas inte emot per telefon.

 

Postadress:

Hbl/Debatt
Pb 217
00101 Helsingfors

Insändrare kan också sändas per fax: 09 642 930
eller per e-post till debatt@hbl.fi eller med formuläret nedan.