Nyhetsdesken

Susanna Ilmoni
Innehållsdirektör
029 0801 332
Katarina Koivisto
Administrativ redaktionschef
029 0801 345
Lena Skogberg
Nyhetschef (tf.)
050 3319 473
Tim Johansson
Producent för kvällsredaktionen
029 0801 336
Staffan Småros
Producent för kvällsredaktionen, layoutjournalist
Anna Back
Producent för kvällsredaktionen, Digital producent
029 0801 309
Tommy Pohjola
Producent för kvällsredaktionen, reporter
029 0801 366