Smidigt ombord på bildäck

Nejdå, finlandssvenskarna flyttar inte till Sverige för finnpopulismens skull. Utan för att företag och karriär gör det möjligt.

Affärstidningen Kauppalehti blåste i veckan (KL 18.7) upp en nyhet om finlandssvenskar som flyr landet för opinionsklimatets skull.

Det sambandet är i huvudsak en nyhetsanka, men självfallet kan man ändå resonera om själva fenomenet. Visst finns det finländare – inte bara finlandssvenskar – som har upprörts över opinionskantringen när den nuvarande konservativa regeringen tog över i försomras och ibland ordat om att flytta.

Att just det skulle ha lett till en finlandssvensk flyttvåg till Sverige är nog däremot spekulation. En bättre förklaring är prosaiskt att det går bättre för svensk ekonomi än för finländsk just nu.

Dessutom finns det omkring 1 300 företag som ägs i kors av finska och svenska intressen. Inom dem finns goda möjligheter som passar både familj och yrkeskarriär.

Men ingen rök utan eld. Kauppalehti har byggt på en artikel i Svenska Dagbladet (SvD 17.7) som visar att 63 procent av finländare som utvandrat till Sverige 2014 hade svenska som modersmål.

Det är i sig en hög procent. Under massutvandringen på sextio- och sjuttiotalet var siffran omkring 20 procent. Å andra sidan var flyttströmmarna mellan Finland och Sverige massiva då, medan de i dag mera är som en prasslande, halvt uttorkad bäck.

Den trend man nu tycker sig se är en statistisk ökning om några hundra personer som nästan ramlar inom ramen för årlig variation.

Även om det handlar om så få som 900 personer, så påminner också det om att tröskeln för en finländare att välja sig en framtid i Sverige är låg när man kan språket.

Man kan också se det så att finlandssvenskarna måhända har valt Sverige, medan finländare i allmänhet snarare har valt andra länder; bland annat USA sägs ha en renässans just nu.

I dag är det också mera karriär- och kunskapsutvandring som gäller, förr flydde man missmod, arbetslöshet, överbefolkning på hemorten och direkt nöd.

Kauppalehtis nyhet hade som vanligt den svans av smårasistiska och antisvenska gliringar som sociala medier gör möjliga.

En av de arga webbröster, som Kauppalehti småningom modererade bort, reflekterade kanske inte över att han själv enligt sitt socialmediekonto arbetade på Stora Enso – bara ett i den långa raden av finsk-svenska storföretag som symboliserar hur starkt sammanvävd den finländska och svenska ekonomin blivit under senare år.

Någon mera klassisk företagshistorisk kombination än den 18 år gamla fusionen som förde samman två klassiska ägarkretsar kring Östersjön, Wallenbergsläkten och den finländska staten är svår att tänka sig.

Omkring 150 000 personer sägs i dag ha sin utkomst ur företag som korsägs mellan Finland och Sverige. Via dem investeras årligen tiotals miljarder euro i vardera riktningen.

Plus för all del för affärstidningen Kauppalehti, som för en gångs skull fräscht rörde sig utanför sin egen fyrkant bland "mjukare" värderingar som minoritetsfrågor och opinionsklimat.

Den här gången fanns det rätta svaret om finlandssvenskarnas flyttande i alla fall på det som är tidningens egen mammas gata, nämligen i företagsvärldens eget inre liv.