Samhället fungerar inte utan mångfald

Samhällsfördrag är en term från historien och filosofin, som har med samhällsordningen och legitimeringen av makten att göra. Statsminister Juha Sipilä har plockat upp begreppet samhällsfördrag och använder det nu om en överenskommelse mellan arbetsmarknadsparterna, en överenskommelse som i första hand verkar gagna arbetsgivare och investerare. Hur skall man annars förstå det motstånd som detta samhällsfördrag har stött på inom fackföreningsrörelsen?
   Ett äkta och rättvist, nytt samhällsfördrag borde väl innefatta att var och en ger av de gåvor han fått, sin arbetskraft, sin ledarförmåga eller uppfinningsrikedom, för att bidra till samhällets existens och utveckling, utan att kräva tio- eller till och med hundrafalt högre löner eller annan ersättning för sina insatser. För det är ju gåvor det är fråga om – man talar också därför om begåvning – som är givna för att användas dels för egen del, dels även för medmänniskornas väl, i alla fall från en kristen synpunkt.
   Det finns moral av olika slag. Men man kan med skäl undra om det alltid är moraliskt rätt att somliga utnyttjar sin uppnådda ekonomiska makt eller position i samhället och näringslivet för att i första hand öka sitt eget välstånd med motiveringen att hans insatser eller talanger måste värderas just så högt, mycket högre än andras. Ingen kan väl på allvar hävda att han själv har skapat sin kropp och själ, eller att det är hans egen förtjänst att han vuxit upp under omständigheter som varit gynnsamma för hans utveckling och karriär i samhället?
   Här vore det på sin plats för alla personer i ledande ställning och för de arbetarfack som har en nyckelroll i näringslivet att se sig själva i spegeln och vara litet ödmjukare i sina krav. Dagens utvecklade samhälle fungerar ju inte utan en mångfald av medverkande; höjdarna vore inget utan fotfolket.
   Sipiläs samhällsfördrag har som yttersta mål ekonomisk tillväxt genom landets ökade konkurrenskraft. Inga förändringar när det gäller fördelningen av arbetets frukter är på tapeten. Men vill man nu skapa ett nytt samhällsfördrag borde enligt min mening hörnstenarna vara solidaritet, ekonomisk rättvisa och en ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.
Jan-Erik Ingvall
Helsingfors