Vilketdera?

Språk Viktor Kock är en av de profiler som i HBL (30.12) svarar på frågan vad som var intressantast, viktigast eller märkligast av det som hände i Svenskfinland 2015. Han nämner bland annat Närpes tvåspråkighet och undrar samtidigt ”när svenska blir officiellt språk där, nu är det ju närpesiska och finska”. Hela Österbotten talar dialekt, så varför denna släng åt just Närpesborna och deras rent svenska språk, som Kock respektlöst kallar närpesiska?
Vad berättar detta om den nye ordföranden för Finlands svenska socialdemokrater, hans värderingar och attityder?
Ann-Marie Ivars
Närpes, Helsingfors