Det finns ett behov av Guggenheim

Guggenheim Svenska Kulturfonden har fattat ett klokt och riktigt beslut om att på vissa villkor understöda en internationell arkitekttävlan för Guggenheim-museet. Vi önskar framhålla några fakta som talar för projektet.
Man har hävdat att planerna inte är tillräckligt finlandssvenska för att motivera ett understöd, en absurd uppfattning. Ingen tror väl att Amos Andersons nybygge planerats enbart för finlandssvenskar. God konst riktar sig till alla finländare, både svensk- och finsktalande. När den är som bäst vänder sig dagens konst till hela världen. Till och med under vårt nationella uppvaknande riktade sig konsten till båda språkgrupperna och med framgång till hela Europa.
Vi finlandssvenskar kan vara stolta över våra avantgardister, Schjerfbeck, Thesleff, Enckell, Carlstedt, Mether-Borgström, Nordström, Södergran, Diktonius med flera som talat över alla språkliga och geografiska gränser. Därför är det glädjande att Svenska kulturfonden fortsätter traditionerna genom att understöda Guggenheims byggnadsplaner.
Guggenheimm-museet är ett av de ledande i världen för modern konst. I slutet av 1920-talet började museet samla, märkväl, europeiskt avantgarde i synnerhet abstrakt konst. Samlingarna är i sin genre kanske världens bästa. Även museets nuvarande utställningsprogram har prisats både internationellt och av konstkännare i vårt land.
Guggenheims utställningar i Finland 1957 och 1994–1995 var lysande och färgglada framgångar. Den förra inspirerade och påskyndade den spirande efterkrigsmodernismen i Finland. Det finns all anledning att tro att tidigare framgångar upprepas i ett nytt museum. 
Trots många fina samlingar i Helsingfors är 1900-talets stora revolution inom konsten skralt representerad i staden. Kiasmas samlingar omfattar verk som skapats mellan år 1960 och nu. Årligen växer samlingen huvudsakligen med dagens inhemska konst. Sällan ser man verk lånade från Finland på internationella utställningar med 1900-talets konst. På den senaste Matisse-utställningen (2012, Centre Pompidou, Paris) fanns ett verk från Vasa (Tikanojas museum) och på Francis Bacon-utställningar ser man vanligtvis en målning från Tammerfors (Sara Hildéns museum).
Alla nordiska huvudstäder, utom Helsingfors, har internationellt kända museer, som visar den västerländska konstens genombrott på 1900-talet. Det finns ett stort behov av ett Guggenheim-museum i Finland och dess huvudstad.
Lars-Göran Johnsson,
grundande medlem och tidigare styrelseledamot
Föreningen Kiasmas vänner


Albert de la Chapelle,
ledamot
Finlands Akademi