Ryktet om Studentbladets död är överdrivet

Studentbladet Vi som studenter vid Åbo Akademi och kårmedlemmar i Åbo Akademis studentkår, ÅAS, är upprörda över den ton debatten har tagit och hur ÅAS utträde ur Svenska studerandes intresseförening, SSI, rubricerats som Studentbladets undergång. I både nationella och sociala medier har många sakfel och rykten spridits.
Inom ÅAS har funnits en önskan att Studentbladet även skulle fungera som en medlemstidning för såväl alla studenter och ÅAS kårmedlemmar, men tidningens kraftigt växlande innehåll och kvalité samt den väldigt Helsingforscentrerade redaktionen gjorde att detta inte fungerade för ÅAS del. Utöver detta valde SSI:s höstmöte att dra in systemet med lokalredaktörer och i stället använda sig av frilansare. Slutresultatet av detta kan knappast vara något annat än en sjunkande andel reportage från andra orter än huvudstadsregionen, specifikt Åbo och Vasa. Detta trots att nästan hälften av mottagarna av Studentbladet studerar på andra håll i landet.
På grund av den mycket brokiga skaran medlemskorporationer i SSI finns många olika viljor och förhoppningar representerade, detta framkommer bland annat i Studentblad i mars och april 2012. ÅAS har i många omgångar och repriser påpekat sin ståndpunkt i frågan om SSI:s verksamhet och den har entydigt varit att SSI inte skall bedriva intressebevakning för sina medlemskorporationers del utan fokusera på att ge ut en ”högklassig studenttidning som kan bära sig ekonomiskt” (Stbl 4/2012).
Förutom ett missnöje med tidningens innehåll bland oss kårmedlemmar och ÅAS avvikande linje i frågan om SSI:s eventuella intressebevakning har förhållandet mellan erlagd medlemsavgift och röstetal på föreningsmötet inte varit rättvist. Att ÅAS betalar 42 procent av medlemsavgifterna men endasthar 25 procent av rösterna är inte hållbart i längden! ÅAS’ fullmäktige har därför på sitt höstmöte i början av december beslutat att träda ut ur SSI. Utträdet är inte ett plötsligt infall på grund av SSI:s höstmöte utan resultatet av en längre tids missnöje med både föreningen och tidningen. ÅAS medlemskap i SSI har även diskuterats i flera etapper under den senaste fullmäktigeperioden, bland annat under våren 2012. I SSI:s stadga stadgas en sex månaders betänketid vid utträde ur föreningen varpå ÅAS utträde träder i kraft från och med juli 2014.
Det borde vara ganska lätt att förstå att syftet med ÅAS utträde ur SSI inte är att Studentbladet skulle gå under. Nu har de andra medlemskorporationerna ett gyllene tillfälle att utveckla både föreningen och tidningen i den riktningen de vill. Studentbladet kommer även efter juli 2014 att ha en upplaga på 7 000–9 000 tidningar, i storlek med och till och med större än många finlandssvenska lokaltidningar.
För en tidning med så stor upplaga och ett mer centrerat utgivningsområde borde inte vara en omöjlighet att nu få lokala företag som annonsörer. Dessutom utesluter ÅAS utträde inte kårmedlemmar att i fortsättningen själv prenumerera på Studentbladet.
För dem som är intresserade av ÅAS’ motivering, som fanns i propositionen till fullmäktige, är alla handlingar offentliga.
Jean Salminen
Henrik Ahnger,
Kårfullmäktigeledamöter 2012–2013


Marina Stenbäck
Mikael Lindén
Daniel Lähde,
Kårmedlemmar

Åbo Akademis Studentkår