Utgivare

Hbl är sedan juni 2010 ett varumärke inom medieföretaget KSF Media, som även ger ut de finlandssvenska dagstidningarna Östra Nyland, Borgåbladet och Västra Nyland. KSF Medias uppgift är att upprätthålla livskraftiga medier för en bred acceptans av det svenska språket i Finland. Bolaget sysselsätter 250 personer.

Vd för KSF Media är Barbro Teir.

KSF Medias styrelse består av följande personer:

Kaj-Gustaf Bergh, ordförande

Henrik Andersin

Heidi Avellan

Martina Harms-Aalto

Mirkku Kullberg

Risto Peltola

Jaakko Tapaninen