Tidningen i skolan

Hufvudstadsbladet tar emot skolklasser på besök. Under våren och hösten 2012 tar Hbl emot elever som går i femte klass. Det är Tidningen i skolan som koordinerar besöken, vänligen kontakta Joakim Bonns, som fungerar som ombud för Tidningen i skolan, joakim.bonns@sanomalehdet.fi.

Varje år arrangeras också en lärarträff. År 2012 arrangerades lärarträffen den 26 januari.

Chefredaktör Jens Berg gör skolbesök i gymnasier. Vänligen kontakta redaktionens sekreterare Minna Juhala på minna.juhala@hbl.fi.