Skolbloggar

Skolbloggarna introducerades på Hbl.fi i april 2011. Då bjöd redaktionen in fyra skolor i huvudstadsregionen för att blogga på Hbl.fi. Skolorna var Gymnasiet Svenska normallyceum i Helsingfors, Mattlidens skola i Esbo, Gymnasiet Grankulla samskola och Dickursby skola i Vanda. Alla skolor gavs en egen blogg med en egen adress. Tanken var att skolbloggarna skulle ge en realistisk bild av vad som händer i och utanför klassrummet. Det var både lärare, rektorer och elever som bloggade, och det var mellan tre och tio personer per skola som lade ut inlägg i bloggen.

Eftersom skolbloggarna varit mycket populära på Hbl.fi erbjuder Hbl.fi nu alla de skolor som är intresserade att blogga på Hbl.fi.

Varför ska min skola börja blogga på Hbl.fi?

Bloggen erbjuder en möjlighet att profilera skolan och visa upp några av de människor som går i skolan eller jobbar där för en stor publik. Hbl.fi har ungefär 84 000 unika besökare i veckan (Google Analytics vecka 2/2012). Dessutom puffas en blogg från Hbl.fi på debattuppslaget i Hufvudstadsbladet varje dag, och då får man synlighet också i tidningen. Bloggen är också ett sätt att lära lärare och elever att använda bloggen som kanal för publicering.

Vad ska man blogga om?

Via bloggen kan man berätta vad som är på gång i skolan. Några exempel på vad man kan lägga upp på bloggen: man kan berätta om hur skolan tränar inför stafettkarnevalen, temadagar, en gallup i klassen om hur många timmar man brukar läsa till ett prov, hur eleverna reagerade på Hbl-artikeln om skolmaten, hur svårt det är att skriva tal till skolavslutningen, ett spännande projekt som eleverna håller på med, bilder från gammeldansen, resultat från externa tävlingar där skolans elever klarat sig bra, vad som diskuterats i lärarrummet i dag och vad eleverna brukar göra på rasterna.

Vad kräver Hbl av skolbloggarna?

Bloggarna måste skrivas på svenska och uppdateras regelbundet. För att bloggen ska kännas levande borde den uppdateras minst en gång i veckan. Man kan ha paus över sommaren och andra skollov.

Det kommer ibland in kommentarer på bloggarna. Det hör till god bloggsed att svara på kommentarer.

Skolan väljer själv om det är lärare, rektor och/eller elever som uppdaterar bloggen, men det måste finnas en namngiven lärare eller rektor som har ansvar för bloggen.

Får man länka till bloggen?

Ja. Man får gärna länka till bloggen till exempel på Facebook eller på skolans webbplats.

Hur skriver man ett blogginlägg?

Bloggen är inte en kolumn, utan en mera vardaglig form av kommunikation. Bloggen är ofta personligt skriven. Ett blogginlägg kan vara mycket kort, bara några meningar, en tanke som dykt upp med anledning av något aktuellt. 600 tecken är ett rätt vanligt mått på ett blogginlägg, men det kan så klart också vara längre.

Vad ska man tänka på när man skriver och fotograferar?

Kom ihåg att endast de elever som gett fotograferings- och intervjutillstånd får synas på bloggen.

Hufvudstadsbladet har publicistiskt ansvar för allt ni skriver. Vi förutsätter att inläggen följer god debattsed. Undvik ärekränkande, rasistiska och sexistiska inlägg. Redaktionen kan gå in och ta bort inlägg som klart bryter mot detta.

Allt det här låter utmärkt! Vi vill blogga! Vad gör vi nu?

Ta kontakt med Johanna Törn-Mangs, chef för digitala medier johanna.torm-mangs@ksfmedia.fi för mera information.