Rättelser

Tidningarnas viktigaste kapital är allmänhetens förtroende. Tidningarna har stor makt. Därför är det viktigt att läsarna kan lita på att det som står i tidningen är rätt och riktigt samt att alla fel som uppstår erkänns och rättas. Att göra fel är inte oetiskt i sig, alla försöker undvika misstag och ändå sker de. Hur vi reagerar när fel uppstår är däremot en etisk fråga.

Hbl har i årtionden följt journalistreglerna som upprättats av Opinionsnämnden för massmedier. Nu har vi också beslutat gå vidare och slå fast en rättelsepolicy som understryker att vi måste förtjäna läsarnas förtroende på nytt varje dag. Detta gör vi genom att öppna upp den redaktionella processen ytterligare, vilket gör det möjligt att diskutera de publicistiska beslut som fattas. I denna strävan mot ökad öppenhet och ansvarighet är rättelserna en viktig del.

Denna policy är också ett instrument för redaktionen och ger enskilda journalister en klar linje. Den bidrar till bättre kvalitet på tidningen genom att skapa en god spiral av ständig förbättring som förhoppningsvis innebär att samma fel inte upprepas.

Punkt nummer 20 i Journalistreglerna, som är rättesnöret för alla journalister, säger: ”Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i”.

Hbl gör sitt bästa för att följa denna regel och avsikten med rättelsepolicyn är att reda ut vad vi rättar, när och hur vi rättar och var vi rättar.

Vad rättar vi? Alla sakfel från felstavade namn, fel titel eller bild, datum, ort, räknefel, missvisande grafik till rena missförstånd. Åsikter om vinkling eller nyhetskriterier hör däremot hemma på debattsidan eller i kommentarfältet på webben. De kan även skickas direkt till journalisten per e-post.

När rättar vi? Utan dröjsmål och utan att vänta på krav från läsarna.

Hur rättar vi? Klart och tydligt utan undanflykter. Vi berättar var och när felet funnits.

Var rättar vi? Fel som funnits i papperstidningen rättas både där och på webben. Fel som funnits på webben rättas enbart där. Rättelserna samlas på ett ställe i tidningen och finns på webben dels i anslutning till den ursprungliga texten, dels i samlad form under länken ”Om Hbl”. Där kan såväl läsare som journalister också diskutera de fel som uppstått.

Senaste rättelser

Nyhetsundvikare inte i majoritet

I kolumnen "Från vakthund till knähund", publicerad i HBL och på HBL.fi den 22 januari 2016 står det felaktigt att nyhetsundvikare är i majoritet. De är en växande skara, men inte i majoritet. 


Inte per dygn utan per timme

I ledaren En politisk kultur som vilseleder (publicerad 30.11.2015 på nätet, 1.12.2015 i HBL, VN och ÖN)  förekom ett fel om Finlands skuldsättning. Statsminister Juha Sipilä (C) sade under statsministerns frågetimme i Yle  att Finlands skuld ökar med en miljon per timme, inte per dygn. Den rätta siffran är att skuldsättningen ökar med 600 000 per timme, inte per dygn.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Negativt index, inte fryst

Ledaren i hbl.fi och ostnyland.fi Oklart om SFP och pensionärerna  22.10. 2015  innehöll ett fel. I den ursprungliga versionen stod det att index på pensionerna fryses. Det är fel. Indexjusteringen görs, men index är negativt och det leder alltså till en sänkning av pensionerna. Texten är nu rättad.


Fel i artikeln om avfallshantering

Årsavgiften för att ansluta sig till avfallssystemet i Kivistö i Vanda är mellan 260 och 500 euro. I den ursprungliga artikeln uppgavs en felaktig månadsavgift.

Artikeln publicerades på webben den 6.10 och i papperstidningen den 10.10.2015.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel i artikeln om avfallshantering

Årsavgiften för att ansluta sig till avfallssystemet i Kivistö i Vanda är mellan 260 och 500 euro. I den ursprungliga artikeln uppgavs en felaktig månadsavgift.


Rättelse i ledaren "Början eller slutet"

I ledaren  "Början eller slutet" om demonstrationen på Järnvägstorget talades det om regeringens mål att nå en produktivitetsökning. Men produktivitetsökningen är bara ett av tre element för att öka landets konkurrenskraft med femton procent. Till den delen var formuleringen i ledaren missvisande.

 Ledaren publicerades fredagen den 18 september på webben och den 19 september i tidningarna Västra Nyland, Hufvudstadsbladet och Östnyland.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Rättelse 14.09.2015:

Att röka cannabis och bli fast för det leder inte till en anteckning i straffregistret, som det först stod i artikeln.


H2Ö ingen "drogfestival"

Artikeln "Ljud, tid och rymd – en intervju med Sonic Boom" innehöll faktafel om festivalen H2Ö, som här korrigeras. 

Efter att nämnda artikel publicerades blev skribenten uppringd av H2Ö-festivalens promotor Tuomas Sara, som ville korrigera uppgifterna om H2Ö som "drogliberal" samt polisens uppgifter om antalet narkotikatillslag. Saras brev till redaktionen nedan, översatt och redigerad av artikelskribenten:

"Inför H2Ö-festivalen höll arrangörerna möte med ordningsmakten om bevakningen. Man kom överens om att meddela om övervakningen i förväg för att minimera eventuella fall. Civilpatrullen notertade dock 37 fall av narkotikabruk under festivehelgen. Narkotikaenhetens chef Janne Aro-Heinilä konstaterade efteråt att arrangörerna inte hade något ansvar för dessa, emedan förberedelserna var väl utförda.

På måndagen 27.7 ringer Yles redaktör Åbopolisen Marko Heikkilä som dejourerar. Heikkilä hade inte varit med om festivalarrangemangen, men ger redaktören sitt eget omdöme enligt vilken H2Ö-festivalen haft "skamligt många fall" av narkotikabrott, och uttalar sig samtidigt att Ruisrock haft "hälften färre” fall. I verkligheten var de 38 på Ruisrock, dvs ett fall mer. Yles webbredaktör publicerar artikeln "Poliisi: H2Ö-festareilla 'hävyttömän paljon' huumeita" som Helsingin Sanomat och HBL också felaktigt citerar."

HBL beklagar det skedda och önskar H2Ö-festivalen en lysande framtid. 


Fel torsdagskryss

På grund av ett mänskligt misstag publiceras fel torsdagskryss i dagens tidningar. Det rätta krysset publiceras i fredagens tidningar på uppslaget efter storkrysset.  Korsordsredaktören klär sig i säck och aska och ber om ursäkt för felet.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel i ledaren Se upp för farliga dimridåer

Det finns ett fel i ledaren Se upp för farliga dimridåer i söndagens (8.8) HBL. Det område Ryssland gör anspråk på motsvarar 1,2 miljoner, inte miljarder kvadratkilometer.


Fel i artikel om Iran

I artikeln Skör pakt inger framtidstro som publicerades den 29 juli 2015 ingick ett fel. I stället för "Aversionerna mot avtalet har lett till att det i USA och Saudiarabien förs intensiva kampanjer för att övertala den amerikanska kongressen att ge tummen ner" ska det stå "i Israel och i konservativa kretsar i USA förs intensiva kampanjer". Felet har rättats i webbartikeln. HBL beklagar felet. 

 


Fel i ledare om Ryssland

I ledartexten Se upp för dimridåer (HBL 9.8) fanns ett fel. Ryssland gör anspråk på ett 1,2 miljoner, inte miljarder, kvadratkilometer stort område. HBL beklagar felet.


Felaktiga uppgifter om T-sjukhuset i Åbo

I texten Direkt från helikoptern till operationssalen som publicerades den 4.8.2015 uppges felaktigt att T-sjukhuset i Åbo är det enda i Finland som har en helikopterplatta på taket. Det stämmer inte. Också triangelsjukhuset i Mejlans i Helsingfors har haft en helikopterplatta på taket sedan oktober 2011.

Direkt från helikoptern till operationssalen

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Ungdomsarbetslösheten och bnp i Grekland

Siffrorna för ungdomsarbetslösheten i Grekland blev fel i artikeln om kompetensflykten från landet publicerad den 26 juli 2015.

I artikeln hävdades felaktigt att upp till 60 procent av ungdomarna i Grekland är arbetslösa. De officiella siffrorna för arbetslösheten bland 15–24-åringar var 52,4 procent år 2014 och 58,3 procent 2013, men det här gäller endast personer som är i arbetslivet. 

Till exempel studerande beaktas således inte i dessa siffror. 

I tidningsversionen av artikeln uppgavs att Greklands bnp nästan tredubblades under 2001–2008, vilket bygger på Världsbankens siffror. Till exempel Eurostat anger en mindre tillväxt, 59 procent. 


Fel i bildtext

I bildtexten till intervjun med Estlands ambassadör Margus Laidre, HBL 13.7, stod felaktigt att Sovjetunionen skulle ha lånat ut Estlands ambassadbyggnad till Bulgarien efter att Estland ockuperades. De facto bytte Sovjetunionen ut fastigheten mot den tomt där Rysslands ambassad har sin tillbyggnad i dag. Bulgarien köpte senare fastigheten av Finland.

Efter att Estland återfick sin självständighet förhandlade Finland med Bulgarien som gick med på att sälja ambassadbyggnaden varpå den kunde återgå i sin ursprungliga ägares ägo.

På detta sätt fick både Estland och Finland sina ursprungliga ambassadfastigheter i respektive land återbördade.


Fel namn på OSSE-generalsekreterare

I pappersversionen av Hufvudstadsbladet fredagen den 10.7 fick generalsekreteraren för OSSE i artikeln på sidan 14, "Beslutet var felaktigt", fel namn. Generalsekreteraren heter Spencer Oliver, inte Oliver Spencer som det stod i tidningen. HBL beklagar felet. 


Finland inte lyckligast

Tidigare i artikeln stod att finländarna var lyckligast i Norden, medan det undersökningen egentligen visar är att skillnaden mellan de mest och minst lyckliga i är minst i Finland.


Fel årtal i artikel om jourförordningen

I artikeln om medborgarinitiativet  som vill ändra den nya jourförordningen (publicerad i HBL och ÖN 26.6) stod det felaktigt att förordningen ska träda i kraft år 2017. Den trädde i själva verket i kraft redan i början av detta år, för förlossningarnas del 1.6. Bland annat Borgå sjukhus har beviljats undantagslov att fortsätta förlossningsverksamheten till utgången av år 2016. 


Fel i rubrik om antal arbetslösa unga

I HBL 27.6 står det i rubriken till artikeln på sidorna 8–9 att över 100 000 unga i Nyland saknar utbildning. Det är en felaktig siffra: I Nyland finns det sammanlagt 114 269 unga i åldern 25–29 och av dessa saknar en femtedel, 23 056, en examen efter grundskolan. HBL beklagar felet.


HBL fälld för otydlig reklam

Hufvudstadsbladet publicerade 22.1.2015 på sitt mittuppslag en advertorial, det vill säga en reklam som liknar en tidningsartikel, med rubriken "Ryssland tema för bokmässan".

Opinionsnämnden för massmedier anser att mittuppslaget påminde om tidningens kulturavdelning trots att typsnittet i rubriken och ingressen var annorlunda. Helheten hade inte särskiljts från det journalistiska innehållet med ordet "reklam" eller "annons".

HBL:s chefredaktör Jens Berg konstaterade i sitt svar till Opinionsnämnden att markören "Annons" denna gång hade fallit bort. Enligt chefredaktören var detta ett mänskligt misstag.
Opinionsnämnden för massmedier anser att annonsen krävt tydliga markörer om att texten var en annons, trots att annonsörens logotyp fanns i överkanten på mittuppslaget och man i reklamen delvis använde sig av annorlunda typsnitt än i tidningens journalistiska innehåll. Det var svårt för läsaren att bedöma om texten var en annons eller en artikel.

En läsare påpekade om detta för Hufvudstadsbladets redaktion genast efter publiceringen. Tidningen publicerade dock läsarens åsikt och sitt eget svar med ursäkt först 28.1.2015.
Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

-- 

Brevet från OPM i sin helhet

Bifogat sänder jag er det fällande beslutet 5723/SL/15 som utfärdats av Opinionsnämnden för massmedier. Ändring kan inte sökas i nämndens beslut, såvida inte beslutet grundar sig på uppenbart felaktig information. Då kan nämnden behandla ärendet på nytt antingen på eget initiativ eller på basis av en motiverad begäran om ändring av sakägaren. Om ni anser att beslutet grundar sig på uppenbart felaktig information ska ni sända en motiverad utredning av felet till nämndens kansli inom två veckor.

Beslutet måste publiceras utan dröjsmål och utan direkta kommentarer enligt följande principer:

1) Beslutet publiceras alltid i sin helhet på mediets egen webbsida

2) Också den tryckta tidningens läsare bör informeras om beslutet. Redaktionen kan utifrån sedvanliga nyhetskriterier publicera en notis om beslutet. Av den ska framgå innehållet i nämndens beslut och i anmälan samt mediets svar på anmälan och en hänvisning till var beslutet publicerats på webben. I detta fall behöver nämndens beslut inte publiceras i sin helhet i tidningen. Om tidningen inte publicerar någon notis om det fällande beslutet ska beslutet i sin helhet publiceras både på webben och i tidningen.

Nämnden rekommenderar också att en notis om det fällande beslutet publiceras utifrån sedvanliga nyhetskriterier på webben. Notisen ska inkludera en länk till den kompletta beslutstexten på mediets egna webbsidor.

Nämnden förutsätter också att det alltid när det är tekniskt möjligt i anslutning till det fällande beslutet finns en länk till den artikel som beslutet hänför sig till, samt att det i samma artikel finns en länk till det fällande beslutet, och att läsaren enkelt kan hitta dem. Till exempel: ”Läs artikeln som ledde till det fällande beslutet” och ”Opinionsnämnden för massmedier har xx.xx.xxxx gett följande fällande beslut om denna artikel”.

Vänligen sänd länken till webbsidan där det fällande beslutet publiceras per e-post på adressen jsn@jsn.fi. Också det nummer av tidningen som innehåller beslutet eller nyheten om beslutet ska sändas per post till nämndens kansli (eller PDF-kopia om sida per e-post).

Hälsningar,

Krista Turunen
Hallintosihteeri

Julkisen sanan neuvosto
Eteläranta 10
00130 Helsinki
(09) 135 7494

-- 

Fällande beslut 5723/SL/15

Hufvudstadsbladet

Ärende: Smygreklam

Tidningen publicerade en annons över ett helt uppslag som den inte tillräckligt tydligt

avskiljde från det redaktionella innehållet.

 

Anmälan 26.1.2015

Enligt anmälaren var texten "Ryssland tema för bokmässan", som publicerades i

Hufvudstadsbladet 22.1.2015 på sidan 20–21, en smygreklam för Helsingfors Bokmässa.

Uppslaget med sina citat, tabeller och bilder ser enligt anmälaren ut som en vanlig redaktionell

artikel. Enligt anmälaren kunde läsaren inte uppfatta skrivelsen som en annons ens med hjälp av

layouten, eftersom tidningens visuella uttryck nyligen förnyats. Anmälaren kontaktade inte

tidningen. 

Hufvudstadsbladets genmäle 18.2.2015 

Chefredaktör Jens Berg berättar i sitt svar att den advertorial som anmälaren avser, publicerad

22.1.2015, var en del av en reklamserie med annonsören som publicerades på mittuppslaget.

Tidningen hade tidigare publicerat motsvarande annonser av samma annonsör, och därför var

annonsformatet enligt chefredaktören bekant för läsarna.

 Enligt chefredaktören har tidningen klara spelregler för publicering av advertorialer. Syftet med

denna praxis är att värna om trovärdigheten i KSF Medias dagstidningars redaktionella innehåll.

Enligt chefredaktören följer KSF Media Journalistregel nr 16, som stadgar att gränsen mellan

annonser och redaktionellt innehåll ska hållas klar och smygreklam avvisas. Därför använder sig

tidningen i advertorialer av layout och markörer för att särskilja mellan kommersiellt och

journalistiskt innehåll, till exempel "Annons", ”Sponsorerad artikel” eller ”Denna kolumn är

sponsorerad av…”.

Markören "Annons" hade denna gång fallit bort. Enligt chefredaktören var detta ett mänskligt

misstag som berodde på att utrymmet på det aktuella mittuppslaget under den senaste tiden

använts till att besvara läsarfrågor om tidningsomläggningen.

 Chefredaktören berättar att redaktionen genast efter publiceringen blev uppmärksammad på

frågan av en läsare. Responsen publicerades med svar och ursäkt 28.1.2015.

Beslut

JR 16: Gränsen mellan annonser och redaktionellt material ska hållas klar. Smygreklam ska

avvisas.

Hufvudstadsbladet publicerade på sitt mittuppslag en advertorial, dvs. en reklam som ser ut som

en tidningsartikel, med rubriken "Ryssland tema för bokmässan". Mittuppslaget påminde om

tidningens kulturavdelning trots att typsnittet i rubriken och ingressen var annorlunda. Helheten

hade inte särskiljts från det journalistiska innehållet med ordet "reklam" eller "annons".

 

Rådet anser att annonsen krävt tydliga markörer om att texten var en annons, trots att

annonsörens logotyp fanns i överkanten på mittuppslaget och man i reklamen delvis använde sig

av annorlunda typsnitt än i tidningens journalistiska innehåll. Det var svårt för läsaren att bedöma

om texten var en annons eller en artikel.

En läsare påpekade om detta för Hufvudstadsbladets redaktion genast efter publiceringen.

Tidningen publicerade dock läsarens åsikt och sitt eget svar med ursäkt först 28.1.2015.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed

och ger tidningen en anmärkning.

 

 Risto Uimonen                                                                      Nenne Hallman

ordförande                                                                             sekreterare

 

Anmälare:

Markku Lehtola

Svarande:

Hufvudstadsbladet

Beslutsdatum:

16.6.2015

Beslutet fattades av:

Risto Uimonen (ordf.), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen,

Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama

och Heikki Vento.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel i årtal i insändare

Ett årtal hade förvrängts i Carl Fredrik Sandelins insändare i HBL 1.6. Det var den 10 juli 1978 som Sovjets försvarsminister D.F. Ustinov besökte Finland, inte 1975. Red.


Felstavat namn

ÖN, VN, HBL 2.6. 2015, sidan 15: Peter Tigerstedts namn i artikeln om rododendron och alprosor saknade ett r. Efternamnet ska vara Tigerstedt, inte Tigestedt.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Sex översatt fel

Översättningen av Toimi Kankaanniemis sexuella invit till en kvinnlig kollega blev inkorrekt. Kankaanniemi skrev "Nussittuna nukkuisit sikeästi" som i HBL:s översättning löd "Efter en intim kontakt skulle jag sova så mycket bättre". Korrekt översättning är "Knullad skulle du sova djupt".


Lärarutbildningen i Vasa

Den beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet som är engagerad i att starta svensk klasslärarutbildning i Helsingfors. I ledaren "Dags att sluta bromsa, Vasa" (HBL 11.5) kallades fakulteten felaktigt för institution. Vid Åbo Akademi heter samarbetspartnern nu för tiden Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Namnen är nu ändrade i texten på nätet.


Solfångare på sjukhuset

I artikeln Fem lösningar som tar sjukhuset till nya höjder (Hbl 29.4.2015/den tryckta tidningen) skrivs det felaktigt om solpaneler. Tornsjukhuset i Mejlans tar tillvara solvärme för att värma upp badrumsgolv i anslutning till patientrum, men inte med hjälp av solpaneler, utan med hjälp av solfångare. Solceller och solpaneler används för att producera elektricitet, medan solfångare används för att producera varmvatten. Samma fel hamnade också i artikeln på Hbl.fi (under rubriken Teknik präglar nyfixat sjukhus), men är nu rättat.


HBL fälls i opinionsnämnden

HBL har fällts i opinionsnämnden för massmedier för artikeln "Företag prånglar medaljer på veteraner." Artikeln publicerades i HBL 25.10 2014.

Anmälan gäller artikeln ”Företag prånglar medaljer på veteraner” som publicerades i HBL 25.10.2014. I artikeln används Moneta Oy:s riksomfattande välgörenhetskampanj som ett exempel på den vilseledande marknadsföring som används vid telefonförsäljning. 

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning. Reportern borde ha varit tydligare i sin beskrivning av händelseförloppet.

Anmälan, genmäle och beslutet kan läsas här: Fällande beslut 5673/SL/14

Så här lyder beslutet:

JR 9: Det är tillrådligt att journalister i sitt arbete uppger sitt yrke. De ska försöka skaffa fram information på ett öppet sätt. Om samhälleligt betydelsefulla omständigheter inte kan utredas på annat sätt, kan journalister göra intervjuer och ta fram uppgifter även på sätt som avviker från det vanliga.

JR 17: Intervjuobjekt har rätt att på förhand få veta i vilket sammanhang deras uttalanden kommer att användas. De ska också få veta om intervjun kan komma att användas i flera olika medier. Intervjuobjekt ska alltid meddelas ifall samtalet är avsett för publicering eller enbart som bakgrundsmaterial.

JR 21: Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang.

JR 23: Ett sådant uttalande är ett inlägg som bör publiceras så snabbt som möjligt utan osakliga tillägg.

I Hufvudstadsbladets artikel ”Företag prånglar medaljer på veteraner” kritiserades Suomen Moneta Oy för vilseledande marknadsföring i telefonförsäljningen för sin välgörenhetskampanj. Enligt artikeln ska verksamheten ha gett upphov till otaliga klagomål till Konkurrens- och konsumentverket. Tidningen hänvisar också till att verket år 2010 gett Moneta en anmärkning för vilseledande marknadsföring.
Artikeln bygger på en intervju med en äldre man och de uppgifter som journalisten utan att uppge sitt yrke fått fram. Den intervjuade hade köpt en medalj av företaget. Han bestrider att han skulle ha förbundit sig till någon fortlöpande prenumeration på medaljer.

Nämnden kan inte ta ställning till huruvida tidningen sänt artikeln till företaget för granskning eller inte. Därför påminner nämnden chefredaktören om att allmänheten har en tre månader lång att anmäla ett ärende. Både med tanke på anmälarens och svarandens rättsskydd är det viktigt att korrespondens eller annan väsentlig dokumentation som gäller artiklar bevaras under denna tid.

Redaktören redde ut företagets tillvägagångssätt genom att ringa dess kundtjänst som en falsk kund och använde den information hon fått fram på detta sätt i artikeln. I artikeln redogjordes inte för den ovanliga metoden med vilken informationen skaffades.

Enligt nämndens åsikt fick företaget synnerligen negativ publicitet i och med artikeln. Tidningen publicerade bemötandet från Monetas verkställande direktör men lade till redaktörens nedsättande kommentar. Kommentaren innehöll en ursäkt från tidningen för publiceringen av namnet på den person som intervjuats i smyg, men den allmänt negativa tonen underminerade verkställande direktörens bemötande. 

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Opteam bestrider uppgifter i artikeln om nollavtal

Företaget Opteam bestrider de uppgifter som förs fram om företaget i artikeln om nollavtal den 30.3 i HBL. Enligt företaget har den anställda som intervjuas i artikeln haft en jämn löneutveckling och de uppgifter han framför är enligt företagets uppfattning oriktiga. Läs mer här.


Henriksson svarade nej

Anna-Maja Henrikssons (SFP) svar på frågan om en reservplan för svenskan behövs i HSS Medias kandidattest registrerades felaktigt i testet som "tar ej ställning" trots att Henriksson svarat "nej" på frågan. Ledaren 30.3. återgav Henrikssons felaktigt registrerade svar utgående från en artikel i Vasabladet och Österbottens Tidning (29.3.) som refererade det felaktiga svaret.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Feldt-Ranta listar bidrag i realtid

I ledaren (26.3.) om understöd till kandidater står felaktigt att Maarit Feldt-Rantas valfinansiering kan kollas först efter valet. Feldt-Ranta offentliggör alla understöd i realtid på sin blogg, http://maaritfeldtranta.fi/wordpress/stod-mig/. Formuleringen i ledaren har preciserats på den punkten


Thors i OSSE, inte OECD

I ledaren stod urpsrungligen felaktigt att riksdagsledamot Astrid Thors (SFP) skulle ha fått ett uppdrag i OECD men Thors började arbeta för OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Hopeinen kuu

HBL 20.2, sidan 27: Nationalklenoden som avsågs i recensionen av Olavi Virta-konserten var givetvis Hopeinen kuu, inte Hopeakuu.


Felaktigt om Yles budget

I ledaren (5.2) citeras Kaius Niemi felaktigt om Yles budget. Han använde "cirka en halv miljard" och inte "drygt en halv miljard". Yleskatten uppgår till 508 000 000, men efter skatt på skatten får Yle "endast" 462 000 000.

 


ONM prickar HBL

RÄTTELSE

Opinionsnämnden för massmedier ONM har gett Hufvudstadsbladet en anmärkning för en inexakt rättelse. Det gäller en nyhet om företagare publicerad 8.9 2014 där HBL skrev att "45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren." Det borde ha stått att det totala antalet företag har vuxit med 45 000 under de senaste tio åren. Rättelsen som infördes i tidningen någon dag senare var otydlig, vilket ONM anser att bröt mot god journalistisk sed. Dessutom prickas HBL för att rättelsen borde ha ingått också påhbl.fi samtidigt som den publicerades i papperstidningen. 

Läs ONM:s beslut här:

Fällande beslut 5588/SL/14
Hufvudstadsbladet
Ärende: Rättelse av fel

Tidningen angav ett felaktigt antal grundade företag i Finland. En rättelse i den tryckta tidningen motsvarade inte Journalistreglerna. På nätet korrigerades felet först tre månader senare och på ett lika inexakt sätt som i tidningen.


Klagan 20.9.2014

Klagan riktar sig mot artiklarna ”Finland är bra att starta i men sämre att växa i” och ”Politiken är från fabrikspipornas tid” som publicerades i Hufvudstadsbladet 8.9.2014. Enligt klaganden hävdas i artikeln ”Finland är ‒ ‒” att ”45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren”. I artikeln ”Politiken är ‒ ‒”citeras Jussi Järventaus, verkställande direktör för Företagarna i Finland, med uttalandena ”Under de senaste tio åren har det grundats 45 000 nya företag” och ”De flesta är ensamföretagare”.

Enligt klagan är uppgifterna om antalet nya företag felaktiga i fråga om storleksklassen. Enligt Statistikcentralen var antalet grundade företag under de senaste tio åren cirka 320 000. Klaganden bad redaktionen ändra detta sakfel. Tidningen publicerade en rättelse i sin papperstidning, men inte på nätet. I rättelsen skrev man att det år 2012 fanns drygt 320 000 företag och 1992, dvs. tjugo år tidigare, drygt 200 000 företag i Finland. Klaganden anser att detta inte korrigerade felet eftersom den ursprungliga uppgiften gällde antalet företag som grundats under de senaste tio åren.

Klaganden skickade ett e-postmeddelande och bad på nytt redaktionen att korrigera felet.

Hufvudstadsbladets genmäle 14.10.2014

Chefredaktör Jens Berg svarar att Hufvudstadsbladet innehöll ett sakfel. I tidningen stod det att 45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren. Enligt Berg borde det ha stått att antalet företag har vuxit med 45 000 de senaste tio åren.

HBL fick en anmärkning om sakfelet av klaganden, varför tidningen genast beslutade att korrigera felet. I sin rättelse10.9.2014 beslöt tidningen enligt chefredaktören att ge ett större perspektiv på antalet företag. Tidningen använde sig av den förändring som skett mellan 1992 och 2002. Som källa använde man uppgifter från företagarorganisationen.

Enligt klagandens åsikt var rättelsen inte tillräcklig, eftersom HBL inte använde sig av en tioårsperiod. Enligt chefredaktör Berg var den snabba rättelsen ett tydligt klarläggande som visade hur utvecklingen på företagsfronten har sett ut i Finland från lågkonjunkturens 1992 fram till 2012. På grund av ett tekniskt problem publicerades inte rättelsen genast på nätet. Enligt chefredaktören har den dock senare publicerats även där.


Avgörande

JR 20: Väsentliga fel ska rättas till utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Rättelsen ska publiceras både på mediets redaktionella webbplats och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.

Rättelsens ska ges så stor publicitet som felets allvar kräver. Om artikeln innehåller flera sakfel eller om felet kan orsaka stor skada, ska redaktionen publicera en ny artikel där den felaktiga informationen specificeras och rättas.

På webben räcker det inte med att ta bort den felaktiga informationen eller artikeln för att rätta till ett väsentligt fel, utan allmänheten ska informeras om felet samt om hur och när det har rättats till.

Medierna ska gärna klargöra enligt vilken praxis och vilka principer de rättar sina fel..

Hufvudstadsbladet skrev att det hade grundats 45 000 nya företag i Finland under de senaste tio åren. Den korrekta formuleringen hade varit att antalet företag hade ökat med 45 000. Tidningen korrigerade felet i den tryckta tidningen genom att skriva att antalet företag år 1992 var drygt 200 000 och år 2012 cirka 320 000. Chefredaktören hävdar att rättelsen på nätet publicerades senare, men ännu 7.1.2015, när saken kontrollerades, hittades den inte där. Efter detta publicerade tidningen igen rättelsen på nätet.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att det rörde sig om ett väsentligt sakfel som tidningen inte korrigerade i sin rättelse. Däremot angav tidningen det totala antalet företag under åren 1992 och 2012.

Enligt Journalistreglerna ska läsarna informeras om felet samt om hur och när det har rättats till. Rättelsen borde omedelbart ha publicerats på nätet och dessutom i tidningen. På nätet dök rättelsen upp först 7.1.2015 när Opinionsnämnden för massmedier frågade efter den. Något som också skapat förvirring är att redaktionen i rättelsen ändrade granskningsperioden från tio år som använts i den ursprungliga artikeln till tjugo år.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

 

Risto Uimonen   Ilkka Vänttinen
ordförande   sekreterare


Klagande:
Markku Lehtola

Svarande:
Hufvudstadsbladet

Beslutsdatum:
21.1.2015

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama och Heikki Vento.

 


Siffror om företag

I HBL 8.9 hade siffran om hur många företag som startats de senaste tio åren hade blivit missvisande i artikeln Finland är bra att starta i men sämre att växa i. Enligt företagarna i Finland fanns det år 2012 drygt 320 000 företag i Finland. År 1992 var de drygt 200 000.


Tsipras heter han

Rättelse till ledaren om Grekland 4.1.: Alexis Tsipras heter Syrizas ledare. DIMAR, demokratisk vänster lämnade regeringskoalitionen redan i juni 2013. Det skedde som protest mot att premiärminister Samaras på eget bevåg stängde ner det statliga radio-och tv-bolaget ERT.

 


Salvesens förlängning en period, inte ett år

I notisen i onsdags 8.10 stod det att Salvesens förlängningsoption är ett år. Det är de facto en period, det vill säga fem år.


Jas heter numera Gripen

I bildtexten kallades det svenska jaktplanet felaktigt vid det gamla namnet Jas. Planet heter numera Gripen.


Rättelse: Finansministeriets prognos

I HBL och hbl.fi 7.8 under rubriken "Huvudet nedstucket i sanden"  skriver vi att Finansministeriets prognoser har slagit fel med 1-2 procent. Det korrekta är att prognoserna har missat med 1-2 procentenheter. 

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Rättat citat

Ida Schaumans citat har rättats.  Tidigare löd citatet felaktigt "att fortsätta med köpen är ett indirekt stöd till konflikten". Den korrekta formen är "att fortsätta med handeln är ett indirekt stöd till konflikten".


Stubb uttalade sig endast på Twitter

Tidigare påstods felaktigt att Stubb uttalat sig i partitidningen Verkkouutiset efter helgen. Stubb gav inga kommentarer om Ukraina till medier på måndagen.


Fel upphovsman

Under recensionen av Sjostakovitjs sånger med HSO och Gerald Finley (HBL 9.4) stod tyvärr fel upphovsman. Recensionen var skriven av Jan Granberg, inte Wilhelm Kvist. Kulturredaktionen beklagar missödet samt fördröjningen när det gällt att rätta misstaget.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel i text om alkohol

Rättelse till FNB:s inrikesnyhet torsdagen den 13.3 om verkningarna av alkoholkonsumtion med rubriken "Alkoholen kostar 14 miljarder per år". I texten sades felaktigt att de arbetskarriärer som går förlorade på grund av alkohol kostar samhället upp till 14,5 miljarder euro per år. Siffrorna som FNB refererade till byggde på ett föredrag av Arbetshälsoinstitutets chef.

Institutet korrigerade senare sina siffror om de alkoholrelaterade kostnaderna och sade att det i den höga uppskattningen av förlorade arbetsår ingick också andra orsaker än alkohol, till exempel andra livsstilssjukdomar och självmord.

Arbetshälsoinstitutet säger att experternas beräkningar av hur många levnadsår som går förlorade på grund av alkohol och hur mycket det här kostar samhället varierar mellan cirka 1 och 13 miljarder per år beroende på räknesätt och antaganden.


Fel uppgifter om alkoholskador

FNB-artikeln om alkoholskador på Hbl.fi 13.3 baserade sig på fel sifferuppgifter. Vi återkommer med en ny artikel senare med rätt uppgifter.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Straff för aktiv dödshjälp

HBL 23.2.2014: I ledaren "En fråga för stor för människan" om dödshjälp står felaktigt att aktiv dödshjälp är straffbart med upp till åtta års fängelse. Aktiv dödshjälp kan betecknas som dråp, dråp under förmildrande omständigheter eller mord och straffsatsen kan vara allt mellan fyra års och livstidsfängelse.


Ingen domstolsprövning mot metodistpastorn

Med anledning av rapporteringen om de sexuella övergreppen inom Metodistkyrkan (Hbl 4.2 2013, hbl.fi 3.2 2013) vill Hbl påpeka att fallet aldrig har behandlats i domstol. Polisen lade ner utredningen med motiveringen att gärningarna var preskriberade. 


Fel land

Ebenezer Bright Doku är född i Ghana, inte Kenya som det tidigare stod i artikeln.


Rättelse: Skogssorken orsakar sorkfeber

I en artikel publicerad på hbl.fi den 3 november 2013 under rubriken "Sorkinvasion väntas i södra Finland" fanns ett fel. På ett ställe i artikeln påstods felaktigt att det är åkersorken som kan orsaka sorkfeber.

Så är inte fallet, utan det är skogssorken som kan smita människan med sjukdomen.

Felet är nu rättat.


Indexhöjningen 10,5 miljoner, inte 12 miljoner

4.11.2013, hbl.fi: Indexhöjningen för Yleskatten nästa år höjer avkastningen från skatten med 10,5 miljoner euro till 510,5 miljoner euro. I den ursprungliga byråtexten hade siffran blivit fel.


Text om malariasjuk bedrägeri

Hbl och hbl.fi publicerade i tisdags den smått fantastiska historien om Jarmo Niskanen, en finländare som insjuknat i malaria och tack vare det undvikit att gå ombord på Flight QV301 som störtade i Laos den 16 oktober. 49 människor dog i flygkraschen.

Historien låter för bra för att vara sann. Det är den heller inte.

Texten var skriven av en svensk frilansare. Nu har det visat sig att Hbl utsatts för ett bedrägeri. Frilansaren har kopierat Jarmo Niskanens namn på en flygbiljett som tillhör honom själv och skickat nyheten till flera tidningar.
Bedrägeriet uppdagades när danska Ekstra-Bladet och Hbl publicerade samma historia. Texterna var identiska så när som på att den döda mannen i Danmark hade försetts med dansk identitet.
Hbl gjorde inte en tillräckligt bra faktakontroll, vilket vi beklagar.
RED.


Rättelse: Elops avgångsvederlag finns inte på föredragningslistan

I en artikel publicerad den 14.10.2013 klockan 13.55 om Nokias bolagsstämma stod det felaktigt att den avgående vd:n Stephen Elops avgångsvederlag kommer att finnas på föredragningslistan. Så är alltså inte fallet, men avgångsvederlaget väntas väcka diskussion.

Artikeln är nu uppdaterad.


Inte färdtjänst till läkare

I Helsingfors får man inte anlita färdtjänst då man åker till läkare eller medicinska undersökningar, eftersom FPA ska ersätta de resorna. I ledaren nämndes ursprungligen resor till läkare som ett exempel på fjärdtjänstresor men texten har nu korrigerats på den punkten.


Åtta kvinnor, inte sju

Åtta kvinnor deltog i Heureka-forumet, inte sju som det står i ledaren.


Digabi är ett projekt

Digabi är inget företag som det tidigare påstods i artikeln, utan studentexamensnämndens projekt.


Rättelse till text om liv i kanjonerna i Skärgårdshavet

I Åbo universitets pressmeddelande uppgavs felaktigt att hornsimpor, blåmusslor och klubbpolyper hade hittats på hundra meters djup.
I själva verket hittades bara hornsimpor på så djupt vatten. Blåmusslor hittades på drygt 30 meters djup och klubbpolyper på cirka 50 meters djup.


Luukkainen obunden

I den ursprungliga texten påstods att OAJ:s ordförande Olli Luukkainen skulle vara medlem av  Samlingspartiet men han är obunden.


Finlands placering på ILGA-Europes årliga lista

I artikeln skrevs att Finland halkat från plats 7 till 14 på den europeiska gayorganisationen ILGA-Europes årliga lista. Finlands placering ändrades från 12 till 14. Kroatien och Frankrike klättrade förbi Finland på listan.


Felaktiga uppgifter i artikel om små butiker

I artikeln "Små butiker i Helsingfors kämpar för livet" i måndagens tidning (Hbl 29.7, s. 8–9) fanns några faktafel gällande klädaffärerna D'Anna och Nicolas. Det stod att D'Anna tvingades flytta in i Nicolas' lokal av ekonomiska skäl, men orsaken var en fasadremont i den tidigare fastigheten. Att D'Anna och Nicolas nu lägger ner beror på att ägarna går i pension. Hbl beklagar de felaktiga uppgifterna. 


Inte riktigt så bra inkomst

Hbl 14.7 s. 3, I söndagens artikel om Viitanens bostadspolitik var tidsperioden i faktarutan fel. Det handlade naturligtvis om årliga medianlöner och inte om månatliga sådana.
Dessutom var formuleringen att 74 procent av finländarna bor i ettor och tvåor felaktig. Rätt formulering ska vara att 74 procent bor i hushåll bestående av en eller två personer.


Maasdam inte samma som emmental

I torsdagens matreportage (11.7) användes maasdamost och emmentalost felaktigt som synonymer. Den holländska maasdamosten och den schweiziska emmentalen är trots vissa likheter i pipbildningen ändå två olika ostar.

Emmentalosten har högre torrsubstans än maasdamosten.  En hel, äkta emmentalost väger 60 – 80 kg, en maasdam ca 12 kg. Rödstämplad emmental har mognat i minst sex månader, men gråter – om den gråter - först vid ca ett års ålder.


Partikongressen som spegel

Också Vänsterförbundet höll partikongress i år, vilket borde ha nämnts i måndagens (8.7, sidan 12)ledarkrönika.


Förtydligande i artikel om ungdomsarbetslöshet

Artikeln i Hbl (4.7.2013) och på hbl.fi om ungdomsarbetslösheten i Finland kräver ett förtydligande. I grafiken stod det att den beskriver andelen arbetslösa 15-24–åringar i maj. Det borde ha stått att den beskriver andelen arbetslösa 15-24–åringar av arbetskraften. Också i texten gäller siffrorna andelen av arbetskraften i åldrarna 15-24 som saknar jobb.


Erkki Tuomioja blev felciterad

I HBL 3.7.2013 citerades utrikesminister Erkki Tuomioja fel. I artikeln om Edward Snowdens asylansökan stod det att Tuomioja sagt att Snowdens ansökan förkastas. Det har Tuomioja inte sagt.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel examensår

2.7.2013 smög sig två fel in i bildtexten till studentjubilarerna från Åbo svenska samskola (s. 21). Studentklassen på bilden härstammar inte från år 1935, utan från 1953. Dessutom blev det fel namn på en av jubilarerna. Brita Petterson (f. Kajander) fick i texten det felaktiga efternamnet Persson.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel namnsdagar i Hbl söndag 30.6

I går (1.7.2013, sid 14) påstod Hbl att det var Leif, Päiviö, Päivö, Andreas, Simo, Petri, Jaakko, Juha, Tani, Matti och Tuomas som firade namnsdag. Det var fel. I går firade faktiskt Aron, Kasimir, Aaro, Aaron, Kosma, Kuisma och Tami.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Enspråkighet i lagen

Den nya lagen om yrkeshögskolorna innehåller bestämmelser om att skolorna ska vara enspråkiga också i paragraferna, inte enbart i motiveringarna, vilket det felaktigt står i ledaren. Det innebär att alltså att lagen måste skrivas om för att tvåspråkiga yrkeshögskolor ska kunna få koncession. Vi beklagar den felaktiga uppgiften, som beror på att tolkningarna av lagens innehåll tycks variera.


OECD:s Better Life Index rangordnar inte länder

I artikeln ”Australien bästa landet att bo i” på Hufvudstadsbladets webbplats den 28 maj fick man uppfattningen att industriländernas samarbetsorgan OECD rankat medlemsländerna enligt livskvaliteten hos invånarna i respektive land. Better Life Index ska inte ses som OECD:s rangordning, utan som ett verktyg som var och en kan använda för att själv undersöka och reflektera kring hur olika faktorer i samhället påverkar människors välbefinnande.

Rättelse: Ungdomsarbetslöshet i EU

Hbl 1.6 sidan 1 och sidan 13: I texten om arbetslösheten i EU var vissa av siffrorna om ungdomsarbetslösheten missvisande. På sidan 1 där det stod att nästan var fjärde ung går arbetslös och att 56,4 procent av de spanska ungdomarna är utan arbete och 62,5 procent av de grekiska borde det ha framgått att procenten gäller de unga som tillhör arbetskraften, det vill säga inte studerar utan söker jobb eller har ett jobb.

Likaledes borde det i meningen på sidan 13 om att "den grekiska regionen Västra Makedonien uppe i nordväst där 72,5 procent av 15–24-åringarna saknar jobb" ha framgått att det handlar om procenten av ungdomar som tillhör arbetskraften, inte alla ungdomar.

Artikeln publicerades endast i papperstidningen.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Hbl fällt i Opinionsnämnden

Hufvudstadsbladet har fällts i Opinionsnämnden för massmedier. Hbl publicerar här det fällande beslutet i sin helhet.

Fällande beslut 5032/SL/12. Hufvudstadsbladet. Ärende: korrigering av fel. Nyheten berättade om ungas cannabisanvändning. Den innehöll ett väsentligt fel.

Klagan 19.10.2012
Klaganden anser att faktarutan till artikeln ”Polisen påminner: cannabis är olagligt”, publicerad 9.10.2012, innehåller två väsentliga fel. Artikeln handlade om cannabisanvändningen bland unga i Lovisaområdet och återgav synpunkterna hos rektorn och elever vid en yrkesskola i Borgå.
Enligt klaganden har tidningen fel när den skriver att cannabis är den vanligaste drogen i Finland efter alkohol. Han hänvisar till undersökningen Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa) från år 2010. Där stod det att av befolkningen i arbetsför ålder rökte 16 procent av kvinnorna och 23 procent av männen dagligen. I publikationen Huumetilanne Suomessa 2011 (Narkotikasituationen i Finland 2011) uppskattas antalet cannabisanvändare till fyra procent. Klaganden citerar Institutet för hälsa och välfärds undersökning Rökfri ut i arbetslivet och anser det klart att nikotinet i tobak klassificeras som en drog.

I faktarutan konstaterades också att alla brott lämnar spår i straffregistret. Enligt klagandens åsikt stämmer inte detta. Som motivering hänvisar han till Rättsregistercentralen, som har gjort upp en förteckning över de straff som leder till en anteckning i straffregistret. Till exempel lämnar de flesta bötesstraff inget spår i straffregistret.
Klaganden har bett tidningen korrigera felaktigheterna, men tidningen har inte gått med på detta.

Hufvudstadsbladets genmäle 27.11.2012
Chefredaktör Jens Berg svarar att tidningen hade kunnat inkludera nikotin i listan över de vanligaste drogerna. En utvidgad lista kunde också innehålla drycker med en hög halt av koffein. Tidningen beslutade dock att fokusera på cannabis och inte på andra droger. Berg skriver att faktarutan innehåller den med tanke på temat mest väsentliga informationen i komprimerad form och att fakta som kan anses som självklarheter lämnas bort. Tobak nämns dock i själva artikeln.
Berg hänvisar till undersökningen Nuorten terveystapa 2011: enligt den har andelen ungdomar i åldern 14–18 år som röker sjunkit till 16 procent. Enligt en nationell skolhälsoundersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd har 22 procent av yrkesstuderandena och 16 procent av gymnasisterna prövat på cannabis åtminstone en gång. Enligt chefredaktören är det slumpmässigt vilka sanningar som presenteras i fråga om erfarenheter av stimulantia bland ungdomar i olika åldrar. Resultaten kan förändra sig över tid och beroende på undersökningens infallsvinkel. I Hufvudstadsbladets artikel berättade polis och lärare om hur de upplever att de ungas inställning till cannabis har förändrats. Berg betonar att det centrala temat för artikeln inte var att jämföra hur allmänt utbredd användningen av cannabis, alkohol, tobak eller motsvarande substanser är.
Chefredaktören medger att formuleringen om straffregistret var dålig. Den baserade sig på ett uttalande av en polis som intervjuades för artikeln. Antagandet var att han hänvisade till lagen om behandlingen av personuppgifter i polisens verksamhet och inte straffregistret, trots att det sades så i faktarutan.
Berg anser dock inte att tidningen gjort sig skyldig till någon allvarlig försummelse. Han anser inte att det rör sig om något sådant väsentligt fel som avses i Journalistreglerna, utan om en smärre inexakthet.

Avgörande
Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den publikation som felet ursprungligen funnits i (JR 20).
I artikeln berättades att polisen anordnat ett informationsmöte i Lovisa gällande den cannabishärva som uppdagats i staden. I artikeln hördes polisen och man gav föräldrarna anvisningar om hur man bör agera om de misstänker att de egna barnen använder droger. Rektorn vid en yrkesskola i Borgå berättade om skolans sätt att ingripa i elevernas droganvändning. Två av skolans elever beskrev sin egen inställning till droger. I artikelns faktaruta ”Böter vanligast” sammanfattades fyra påståenden om cannabisanvändning, odling och de rättsliga påföljderna av cannabisinnehav. Där berättades att enligt rättspraxis så leder innehav på under 50 gram cannabis till dagsböter, men innehav på över ett kilo ger fängelsestraff. Slutligen konstateras det att samtliga brott lämnar spår i straffregistret.
Droger kan klassificeras enligt olika kriterier. Därför kan tidningen inom ramen för sin beslutanderätt välja vilken klassificering den använder sig av, men i detta fall är den inbördes motstridig. Om cannabisanvändningens utbreddhet jämförs med lagliga droger, såsom alkohol, kunde andra lagliga droger också ha varit med. Opinionsnämnden för massmedier anser dock inte att detta var ett väsentligt fel.
Däremot var påståendet att samtliga brott lämnar spår i straffregistret ett väsentligt fel. Felets betydelse accentuerades eftersom informationen presenterades i faktarutan. Enbart bötesstraff antecknas inte i straffregistret. Eftersom poängen med artikeln var att påpeka att cannabisanvändning är olagligt var felet gällande brottspåföljderna vilseledande för läsarna. Dessutom blev tidningen informerad om felet av en läsare, varvid den utan dröjsmål borde ha korrigerat det. Tidningen hade respekterat sin allmänhet om den beredvilligt hade medgett sitt fel och publicerat en rättelse.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel i rubriken

I notisen om Viking Lines Gabriella stod det i rubriken i papperstidningen att fartyget är ur trafik i en månad. Det stämmer inte. Reparationerna på Gabriella pågår enbart i en vecka.


Soininvaara är vice ordförande

Osmo Soininvaara är vice ordförande för stadsplanerigsnämnden, inte förra vice ordförande som det tidigare stod i artikeln.


Mumin på Rivieran

Mumin på Rivieran produceras av Hanna Hemilä på Handle Productions, inte Nordisk Film som det tidigare påstods i artikeln. Nordisk Film distribuerar filmen.


Inte militärflyg

Det stod felaktigt att Atte och Leila Kaleva flögs hem till Finland med flygvapnets plan. Paret flögs hem i ett privatplan.


Företag pekades ut felaktigt

I artikeln påstods felaktigt att företaget Iloiset keittiöpojat skickat e-postreklam om lustgas till ungdomar. Det är ett annat företag som gjort utskicken. Iloiset keittiöpojat marknadsför inte sina lustgasprodukter till nöjesbruk eller till minderåriga. Tukes har bett Iloiset keittiöpojat redogöra för sina volymer och för hur de säkerställer att lustgas inte säljs i berusningssyfte. Företaget ska ge sitt svar senast den 30 april.

Fel bild på Aleksej Navalnyj

Fel bild på den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj publicerades i Hbl 17.4.2013 och på Hbl.fi. Det var Bolsjojdansaren Pavel Dmitritjenko som var på bilden.


Tattarmossen

I söndagens artikel om färgstarka hus i Alpbyn skulle stå att namnet Tattarmossen hänför sig till tattare, alltså inte till tatater. Tattare är en tidigare benämning på romer. Tatarerna var ryska invandrare som kom till Finland i början av 1800-talet. 

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Pensionsålder mellan 63 och 68

I ledarkrönikan står att pensionsåldern varierar mellan 62 och 68, men pensionsåldern varierar efter pensionreformen 2005 mellan 63 och 68 år.


Fel siffra om Erasmusutbyte

I artikeln om Finlands nettobetalning till EU (9.3. s. 8) var siffran för andelen finländska studerande som åker på Erasmusutbyte för stor. Enligt Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete hade drygt tio procent av de utexaminerade högskolestuderanden åkt på Erasmusutbyte, enligt uppgifter från 2009–2010.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel i Ahtisaari-artikel

I en artikel i Hbl (15.2) och på hbl.fi hette det felaktigt att exporten stod stilla när Martti Ahtisaari tog över som president 1994. Exporten hade börjat växa något år tidigare, mycket tack vare devalveringen. Den offentliga ekonomin uppvisade ändå ett underskott och arbetslösheten var rekordhög då Pekkanen-arbetsgruppen tillsattes.


Hufvudstadsbladet 31.01.2013

I bakgrundsartikeln med rubriken Hur komma till rätta med det förgångna? som delvis behandlade Adolf Hitlers väg till makten på Debatt-sidan, hade ett fel smugit sig in.

I sista stycket finns en mening som slutar ... och hyperinflationen i början av 1930-talet. Det skulle naturligtvis vara ... och hyperinflationen i början av 1920-talet.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

SDP:s väljarstöd

I texten om Socialdemokraternas ras i opinionen i Hbl 27.1 ingick ett sifferfel. Minskningen med 2,2 procentenheter har skett sedan i somras. Minskningen sedan december är 0,9 procentenheter.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Rättelse

I ledaren 16.1.2013 står felaktigt att privat vård och företagshälsovård understöds med skattepengar. FPA finansieras dock av avgifter som arbetsgivare och arbetstagare, kommuner och staten betalar.


Decimalfel i ledare

Inkomstklyftorna var inte som minst under depressionen i början av 1990-talet. Mätta med Gini-koefficienten var de en aning mindre strax innan depressionen började.


Mechelingatan

I artikeln stod det felaktigt händelsen inträffade på Mechelingatan när den egentligen inträffade på Backasgatan.


Vinterhalare

Hbl har rättat vinterhalare till det korrekta vinteroverall i texten.


Höljd i dunkel

Det heter "Höljd i dunkel" och inte "Höljd i frågetecken", som det tidigare stod i rubriken.


Ryssland var inte sämst

I artikeln stod det felaktigt att Ryssland hamnar sist i jämförelsen. Det stämmer inte. Ryssland ligger på tjugonde plats.


Förstört magasin i Joensuu ägs av Trafikverket, inte VR

Rättelse till FNB:s inrikestext söndagen den 7.10 med rubriken "Magasin i Joensuu förstördes i eldsvåda".

I texten sägs det att byggnaden ägdes av VR, vilket inte stämmer. Byggnaden ägs av Trafikverket.

 


Förstört magasin i Joensuu ägs av Trafikverket, inte VR

Rättelse till FNB:s inrikestext söndagen den 7.10 med rubriken "Magasin i Joensuu förstördes i eldsvåda".

I texten sägs det att byggnaden ägdes av VR, vilket inte stämmer. Byggnaden ägs av Trafikverket.

 


Inget beslut om att återinföra avgifter för bussarna i Mariehamn

Det har inte fattats beslut om att det ska börja kosta att åka buss i Mariehamn i fortsättningen. Diskussioner om saken pågår som bäst.


Dödade skulle vara sårade

I ledaren 20.8 står det: "...sex palestinier från en och samma familj dödades...". Det bör stå: "...sex palestinier från en och samma familj sårades...".


Soini säger att det är en tidsfråga, inte Tuomioja

Det är Timo Soini som kommer med följande citat och inte Erkki Tuomioja som FNB-TT först uppgav.

– Det finns inga regler för hur man ska lämna euron, men det är bara en tidsfråga. Antingen kommer söder eller norr att bryta sig ut eftersom denna valutatvångströja ställer till elände för miljoner och förstör Europas framtid


1,6 miljarder på fem år, inte årligen

I artikeln sägs det att staten går miste om 1,6 miljarder i skatteintäkter årligen. Men detta stämmer inte. Årligen går staten miste om 320 miljoner euro i skatteintäkter på grund av företagens tricksande. 1,6 miljarder syftar på en period på fem år.


Rikala den andra finländaren till OS-final

FNB upgav tidigare i dag att Anne Rikala är den första finländaren som tagit sig till final, men det är hon inte.

Jukka Keskitalo var den första finländaren som tog sig till final. 


Röster i valet av EU-parlamentariker

I faktarutan till artikeln om vad EU-parlamentarikerna tror om Europas framtid (Hbl, onsdag 25.7) uppges att antalet röster i senaste EU-val var 400 miljoner. Siffran bör vara 160 miljoner, medan antalet röstberättigade var drygt 375 miljoner.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Rättelse: Flest självmord skedde år 1990, inte 1992

I en webbartikel publicerad på Hbl.fi den 19 juni 2012 förekom felaktiga uppgifter. Artikeln hänvisade till Helsingin Sanomats nyhet om att antalet självmord har minskat i Finland. I den ursprungliga texten i Helsingin Sanomat och därmed också i Hbl:s webbartikel uppgavs det att flest självmord i Finland förekom år 1992, men det rätta året ska vara år 1990. Det året begick över 1500 personer självmord i Finland.


Ortnamn på finska

I listan över kyrkoskatten i svenska församlingar blev vissa ortnamn på finska. Karijoki heter Bötom på svenska, Karjalohja är Karislojo, Pomarkku är Påmark och Kaskinen är Kaskö. De felaktiga ortnamnen publicerades enbart i papperstidningen.


Gratis kollektivtrafik i Tallinn

I artikeln stod det att man i Tallinn beslutat att göra kollektivtrafiken gratis. Ingen beslut har hittills tagits, men troligtvis kommer stadsfullmäktige i Tallinn få ett förslag om det här som går till behandling i september. Centern, som driver frågan, har majoritet i fullmäktige. Säger fullmäktige ja införs troligtvis gratis kollektivtrafik i Tallinn nästa år.


Fel om Wideroos

I artikeln stod det att Ulla-Maj Wideroos är svenska riksdagsgruppens ordförande, vilket inte stämmer. Nuförtiden är det Mikaela Nylander som är ordförande.


Storkrysset

I Storkryss 916 ger tipset "Scout alltid" i fjärde rutan från vänster, sjätte rutan nerifrån, ett ord där sista bokstaven inte passar ihop med ordraden från bilden. Tipset "Ankarplats" ger en bättre lösning. Alternativt kan man dela på rutan för den sista bokstaven med ett tvärstreck så att där ryms två olika bokstäver.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Patientsäkerhet

15.3.2012 s. 10 Förkortningen EES fick fel definition i artikeln om patientsäkerhet. EES står givetvis för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 
Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Korrigering gällande riksdagsmöters obetalda tv-licenser

Enligt nya uppgifter har Ville Niinistö glömt bort att meddela Kommunikationsverket om ett adressbyte och hade därför betalat licensen för fel bostad. Niinistös medarbetare säger att ministern nu uppdaterat sina adressuppgifter.
Aamulehti har också korrigerat sin information gällande Jutta Urpilainen och skrev att felet berott på att man fått tag på fel adress.


Sudan på fel plats i grafiken 5.2.2012

I grafiken om det brittiska imperiet på Fokussidorna i Mitten söndagen den 5.2.2012 var Sudan på fel plats – av misstag placerat där Etiopien ligger.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Faktafel i Lumiarecensionen

I recensionsvideon talas det om Windows Phone 9, självklart heter operativsystemet Windows Phone 7,5. Och Nokia köpte Navteq, inte Navecon.


FNB rättar

Rättelse till FNB:s text "Yle-skatten skrotar hel yrkesgrupp" söndagen den 15 januari (FNB 022). Ur texten kan man få den felaktiga bilden att tv-avgiften ska betalas alltid då man ser på tv-program via internet. I verkligheten ska tv-avgiften betalas ifall man kan se på tv-kanaler i realtid via internet.


Storkrysset

Ett ordtips föll bort i Storkryss den 6 januari. I den andra kolumnen från vänster, sjunde rutan uppifrån räknat skulle det under "får reserv bänk" stå "inleder" som ledtråd för det lodräta ordet nedåt.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel om stroke

I artikeln Tio meter på egna ben (Hbl 31.12.2011, s.19) stod det att 82 000 finländare drabbas av stroke årligen. Siffran är den officiella uppskattningen, men som varje räknekunnig inser är 82 000 personer ingalunda detsamma som var sjätte finländare.  

 
Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel i Julkrysset i lördagens tidning

I Julkrysset i lördagens tidning har ordet i den åttonde lodräta raden från höger räknat, som härleds från bilden, försetts med ett T för mycket. Vanligtvis stavas ordet med endast två T:n i mitten.

 

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Öronmärkta gåvor

I FNB artikel om etiska julklappar (Hbl 21.12) gest kunde man få uppfattningen att Kyrkans utlandshjälp gåvor inte kan öronmärkas till ett visst ändamål. De kan öronmärkas för tre ändamål: fattigdomsbekämpning, katastroffond och kvinnobank.


Rättelse om muterad fågelinfluensa

Notisen om det dödliga fågelviruset i tidningen onsdagen den 21.12 innehöll ett fel. Det stod att genmodifieringen av fågelviruset gick ut på att göra viruset luftburet. Så är inte fallet. Däremot sprider sig det modifierade viruset lättare mellan individer med ökad risk för epidemier och pandemier.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel förnamn

I ledaren 8.12 sidan 16 i Hbl är förnamnet på USA:s 26 president fel. Han hette Theodore i förnamn.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Förtydligande om scoutsamarbete

Rubriken på FNB-artikeln om scoutsamarbetet var missvisande. Så här skriver Finlands Svenska Scouter: Samarbetet mellan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter och FFS inleddes redan år 1977: det samarbetsavtal som då ingicks garanterar samma förmåner för alla scouter, såväl finsk- som svenskspråkiga. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter önskar givetvis att samarbetet fortsätter och vill garantera de svenskspråkiga scouterna lika medlemsförmåner i jämförelse med de finskspråkiga scouterna. Då vi å andra sidan i det rådande ekonomiska läget har varit tvungna att skära ned på de finskspråkiga scouternas förmåner är det inte mer än rimligt att vi också diskuterar alternativet att gallra bland de svenskspråkiga scouternas förmåner.

Detta överensstämmer också med andemeningen i vårt samarbetsavtal, som garanterar alla scouter lika medlemsförmåner: vi vill ju inte erbjuda scoutmedlemskap på två nivåer nationellt. Vi kommer därför att fortsätta diskussionen om nedskärningar i den svenskspråkiga scoutverksamheten.

I motsats till vad rubriken till er artikel 30.11 låter förstå fortsätter alltså samarbetet mellan de finsk- och svenskspråkiga scouterna. I det allt stramare ekonomiska läget måste vi dessvärre följa principen om samarbete och gemensamt ansvar också i planeringen av nästa års budget, i sann scoutbroder- och systerskapsanda.

Styrelsen för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf


Minigrisar

I FNB-texten stod det minigrisar, men det rätta är griskultingar.


Söndagens kolumn

I Hbl den 9 oktober 2011 på sidan 22: Vd:n för den svenska mediekoncernen Stampen heter Tomas Brunegård. Namnet var fel i söndagens kolumn.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

HSO-konserter

I Hbl den 9 oktober 2011 på sidan 32: Helsingfors stadsorkester påpekar att alla höstens konserter inte är slutsålda. 29 av höstens HSO-konserter är slutsålda.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Hovrätt

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) förtydligar att hon inte tagit ställning till vilken hovrätt som ska dras in i Hbl den 12 oktober 2011 på sidan 8. En kommitté på Justitieministeriet föreslår att hovrätterna i Kuopio och Kouvola slås ihop, men inga beslut har fattats.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Fel partitillhörighet

Eva Biaudet hade fått fel partitillhörighet i bilden till artikeln om presidentkandidaterna i Hbl den 16 oktober 2011. Biaudet är Svenska folkpartiets kandidat, inte Samlingspartiets.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Håkan Blomberg

Hbl den 6 oktober 2011 på sidan 29: Håkan Blomberg är inte längre ordförande för Esbo IF utan det är Göran Ekegren. Blomberg är Vandringshövding med ansvar för Solvalla vandringarna & NouXtreme löpningarna.

Artikeln publicerad endast i papperstidningen.

Klubi 04

Det stod att Klubi 04 degraderas från division 1. Klubi 04 har spelat hela säsongen i division 2 och spelar också där nästa år. BK-46 spelar ett dubbelmöte mot SJK om en plats i division 1.


Fel i ingressen

Det stod hovrätten i ingressen. Det är nu ändrat till tingsrätten.


Faktafel om ballonger

Det blev fel i artikeln. Tidigare löd rubriken "Nytt EU-förbud: Barn får inte blåsa ballonger". Ordet förbud var felaktig. EU vill att ballongförpackningar förses med en varning om att barn under åtta får leka med ballongerna under tillsyn av en vuxen. Dessutom ska det i varningstexten stå att trasiga ballonger ska slängas.


Fel siffra i rubriken

I rubriken stod det: "4,6 år för misshandel av chaufför". Vi har nu ändrat rubriken till det korrekta "Över fyra år för misshandel av busschaufför".