Min tidning

Hbl är ett starkt varumärke som den ledande nyhetstidningen på svenska i Finland. Hufvudstadsbladet kan läsas via olika kanaler. Du kan välja papperstidningen Hbl eller e-tidningen, du kan gå in på hbl.fi, du kan ladda ner eHBL för Ipad och Iphone, du kan läsa tidningen på flera pekdatorer via Pressreader eller välja mobilsajten m.hbl.fi.

>> Läs mera här[pdf]