Foto: Lehtikuva/Aleksi Tuomola

Sannf: Inför trappstegsmodell för pensionsavgifter

Sannfinländarna stöder inte en allmän höjning av pensionsåldern. I stället vill man förlänga arbetskarriärerna bland annat med skattemorötter för äldre.

Den Sannfinländska riksdagsgruppen är överens om att arbetskarriärerna måste förlängas, men stöder inte en allmän höjning av pensionsålder. Enligt partier är det en illusion att karriärerna automatiskt skulle förlängas om man höjer den lägsta pensionsåldern.

I stället vill man sänka arbetsgivarnas pensionsavgifter för över 55-åringar och under 30-åringar, de grupper där sysselsättningen är lägst. I stället vill man höja avgifterna för resten av arbetstagarna.

Sannfinländarna föreslår också ett system med skattemorötter för äldre arbetstagare. Enligt förslaget skulle över 63-åringar få dra av 1 000 euro i beskattningen, över 64-åringar 1 500 euro och personer över 65 2000 euro.