Lehtikuva/Aleksi Tuomola

Packalén: Öppna upp svenskspråkiga skolor för finskspråkiga

De två sannfinländska ledamöter som har setts som positivt inställda till skolsvenskan, är inte säkra på hur de röstar om frågan behandlas i stora salen.


När Hbl nyligen gick igenom svaren i Helsingin Sanomats kandidattest inför riksdagsvalet för att se vad de nuvarande ledamöterna tyckt om skolsvenskan, stack två sannfinländska kandidater ut. Alla utom Tom Packalén och Maria Tolppanen ville göra det andra inhemska språket frivilligt.


– Svenskan skulle bli mycket mer konkurrenskraftig om den gjordes frivillig, säger Tom Packalén på Sannfinländarnas sommarmöte i Jyväskylä i dag.

Han understryker att han är ute efter en helhetslösning som skulle göra situationen bättre för båda svensk- och finskspråkiga. Rätt till svenskspråkig service kunde enligt honom tryggas bland annat genom att ge lönepåslag åt den som kan betjäna på svenska.

Hur röstar du om lagförslaget om att slopa skolsvenskan kommer till omröstning i riksdagen?

– Det beror på hur det är formulerat. Jag är överlag kritisk till för snäva lagförslag, säger polisen Packalén och riktar en känga mot det aktuella medborgarinitiativet.

Vad säger du åt dem som tror att tvåspråkigheten försvinner om skolsvenskan slopas?

– Jag ser inte den risken, svenskan är ju ett viktigt språk. Men om man försvarar tvåspråkigheten måste man också öppna upp de svenskspråkiga skolorna för finskspråkiga.

Till skillnad från Tom Packalén och gruppordföranden Pirkko Ruohonen-Lerner tycker Maria Tolppanen att svenskspråkiga finländare måste lära sig finska, även om skolsvenskan slopas. Det var det hon främst tänkte på när hon svarade "nej" på kandidattestets fråga om det andra inhemska språket ska göras frivilligt.

– Men jag vill absolut inte döda svenskan.