Terhi Koulumies. Foto: Susanna Vainioranta

Samlingspartiet bröt mot jämställdhetslagens anda

Två samlingspartisters förfarande strider mot jämställdhetslagens anda, slår jämställdhetsombudsmannen fast i ett utlåtande. I juni berättade Hbl om att två Samlingspartistiska styrelseledamöter i Huvudstadsregionens Vatten kringgår könskvoter.

Styrelsen för Huvudstadsregionens vatten hade inte tillräckligt många kvinnliga ledamöter för att uppfylla könskvoterna, så Samlingspartiet föreslog Terhi Koulumies i stället för det ursprungliga förslaget Matti Enroth.

Koulumies meddelade ändå att hon är förhindrad att delta i möten under hela fyraårsperioden och att det är hennes suppleant Matti Enroth som går på mötena. Efter det här fick jämställdhetsombudsmannen ta emot en klagan om förfarandet.

– Det här strider absolut mot lagens anda. När könskvoterna infördes 1995 var det ganska vanligt att man kringgick dem i landsortskommuner, tills Kommunförbundet påminde om att det inte är lagligt.

Enligt Mäkinen är den här typen av överenskommelser ovanliga i dag.

– Jag är ganska förbluffad. Det har inte funnits den här typens problem i stora städer.

Juridiskt inte fel

Juridiskt är det ändå svårt att göra något åt saken. Man har valt in fyra män och tre kvinnor, helt enligt lagen. Jämställdhetslagen har inga stadganden om suppleanter som i praktiken fungerar som ordinarie medlemmar. Inte heller aktiebolagslagen säger något om att en medlem skulle vara förpliktigad att delta i möten.

Samlingspartiets sits var inte helt lätt när styrelsen skulle sammansättas. Matti Enroth är styrelseordförande för Helsingfors regionens miljötjänster, som utser representanter till styrelsen i vattenbolaget.

Traditionellt har man sett det som positivt att HRM:s ordförande sitter med i vattenbolagets styrelse. Men inget annat parti, förutom De Gröna, kunde föreslå en enda kvinna. Då föreslog Enroth att Koulumies tar hans plats, så att könskvoten uppfylls.

Det hela kompliceras ytterligare av att vattenbolaget hade velat slopa politikerstyrelsen helt och ha en styrelse som består av enbart tjänstemän.

– Lika väl kunde man fråga sig om det inte är emot jämställdhetslagens anda att inte kunna utse en enda kvinna. Bara De Gröna drog sitt strå till stacken, säger Terhi Koulumies när hon får höra om jämställdhetsombudsmannens beslut.

Enligt Koulumies skulle man inte ha kunnat välja någon styrelse alls, om inte Samlingspartiet hade flexat.

– Med facit på hand borde vi inte ha gått med på det, när ingen annan heller gjorde det.

Koulumies uppger att hon kommer att stå fast vid den ursprungliga överenskommelsen: hon går på vattenbolagets möte när Enroth har förhinder. Huvudstadsregionens vatten har sitt följande styrelsemöte på fredag, då kommer Kolumies att vara på plats.

Också Matti Enroth poängterar att inget annat parti ville flexa i frågan, förutom De Gröna som alltså har två kvinnliga ordinarie medlemmar.

– Det sägs i utlåtandet att det här inte är lagvidrigt. Jag har uppoffrat mig och gett min plats till en kvinna.

Enroth själv menar ändå att han i framtiden kommer att bete sig som en regelrätt suppleant.

– Jag deltar i möten om jag ombeds och om jag har möjlighet.