Foto: KSF arkiv/Hedda Biström. Inte nogräknad. Älgflugan (Lipoptena cervi) suger blod förutom av sitt främsta värddjur älgen även av andra djur. Hos människan kan stinget orsaka allergiska reaktioner.

Fem myter om älgflugan

Nu är de här igen. De seglivade och lite gummiaktiga krypen som med klor och sugsnabel redo gärna letar sig in i hår och öron på intet ont anande skogsvandrare. Arja Kaitala är professor i djurvetenskap på Uleåborgs universitet och älgflugan är hennes specialitet. Om den finns det många påståenden som inte tål forskarens granskning.

Varmt och fuktigt väder betyder fler älgflugor?

Delvis sant. Under en varm och fuktig sensommar som i år kläcks flertalet av älgflugspupporna som ligger på marken medan torka kan stoppa deras utveckling.

– Men viktigare än vädret är förekomsten av älg i ett område. Där det förekommit älgar under vintern finns sannolikt rikligt med puppor som gynnas av en varm sommar. Men om det inte förekommit älgar finns det heller inga älgflugor, säger Kaitala.

Koldioxid leder älgflugan till värddjuret?

När en älgfluga kläcks ur puppan är den en fullvuxen individ och behöver ett värddjur. Många insekter orienterar sig fram till sina värddjur genom koldioxiden de andas ut men det gör inte älgflugan. I stället använder den sitt synsinne för att upptäcka stora, mörka och rörliga varelser i skogen. Det är orsaken till att älgflugan inte kan göra skillnad mellan älg, ren, hjort, hund eller människa.

– Älgflugan berörs inte heller av insektsgift. Bästa tipset att komma undan är att bära täckande ljusa kläder. De flesta insekter söker sig till ljusa kläder men älgflugan är avvikande även när det gäller det här, säger Kaitala.

Älgflugan kan lägga ägg i människan?

Älgflugan lägger inga ägg alls. Honan lever hela vintern och våren i värdälgens päls och producerar levande larver som genast förpuppas och faller ner på marken. Honan får sin näring av att suga blod av älgen. Älgflugan kan suga blod även av andra djur, också människan.

– Den finländska älgflugan förökar sig så gott som alltid enbart på älgar. Renar och rådjur är mycket sämre värddjur vilket förklarar varför det inte finns större bestånd av älgflugor längre norrut än södra Lappland där renskötselområdet börjar. Det finns inga kända fall där den förökat sig på en människa. I Sverige däremot, är rådjur älgflugans främsta värddjur. Älgflugan kom till Finland med älgen medan älgflugan funnits i hundratals år i Sverige och lärt sig föröka sig på andra värddjur.

Älgflugan flyger högst 50 meter kring platsen där den kläckts?

En älgfluga kan leva upp till en månad medan den letar efter ett värddjur. Under den tiden hinner den flyga ganska långa sträckor.

– Våra experiment visar att älgflugan kan flyga flera hundra meter i ett sträck. I laboratorieförhållanden flyger den ännu betydligt längre.

Den första nattfrosten tar kol på älgflugan?

Fullvuxna individer klarar över tjugo minusgrader så en vanlig nattfrost är ingen match. Pupporna är snäppet uthålligare och överlever kring 26 minusgrader.
– Vi är inte helt säkra vad det beror på. Puppan har med sig mycket näring och älgflugan äter för första gången först efter att den kläckts. Tydligen innehåller näringen inget vatten vilket gör att den klarar hård kyla.