LEHTIKUVA / Trond H. Trosdahl

”Hör grundlagsutskottet om skolsvenskan”

Medborgarinitiativet om att göra skol­svenskan frivillig borde skickas till grundlagsutskottet för utlåtande innan riksdagen fattar beslut om saken. Det anser justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Att medborgarinitiativet för att göra skolsvenskan frivillig kommer att behandlas i riksdagen blev klart under veckoslutet när gränsen 50 000 underskrifter överskreds.

– Det finns inte en direkt koppling mellan att göra skolsvenskan frivillig och svenskans ställning som nationalspråk. Men indirekt är dessa frågor kopplade eftersom det i grundlagen står att var och en har rätt att använda sitt modersmål, svenska eller finska, inför myndigheter och att denna rätt bör tryggas genom lag, säger Anna-Maja Henriksson.

– Det man borde bedöma är vilka konsekvenser det skulle få på längre sikt för förverkligandet av de grundlagsenliga rättigheterna om skol­svenskan gjordes frivillig.

Det är riksdagens sak att avgöra hur man behandlar medborgarinitiativ.
– Det är inte en fråga som regeringen eller jag som minister kan styra. Men jag skulle personligen gärna se att initiativet skulle behandlas av grundlagsutskottet.

Henriksson påminner om att riksdagen normalt har som kutym att vid behov skicka lagförslag för utlåtande till grundlagsutskottet.

Svenska riksdagsgruppen har ännu inte bestämt hur man går till väga i fråga om medborgarinitiativet.
– Vi har sommarmöte nästa vecka och kommer att diskutera frågan då, säger Henriksson.

Bredare agenda

SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund uttryckte i en intervju för Helsingin Sanomat i går att han hoppas att de som är för den frivilliga skolsvenskan är öppna med vad de har som det slutgiltiga målet i fråga om tvåspråkigheten i Finland. Enligt Haglund har åtminstone en del av dem som stöder medborgarinitiativet som mål att göra Finland till en enspråkigt finskspråkig stat. Det här är något som Sannfinländarnas ungdomsorganisation öppet flaggar för.

Henriksson delar Haglunds uppfattning.

– Jag är övertygad om att många som skrivit under initiativet har en bredare agenda och att det här enbart är ett steg i att göra Finland till en stat med endast ett nationalspråk.

Samtidigt finns det enligt Henriksson troligtvis många som inte har den tanken utan som helt enkelt är för valfrihet.

Henriksson vill påminna om att det var exakt samma resonemang som man förde i samband med att studentsvenskan gjordes frivillig.

– De som talade för frivillighet argumenterade då för att antalet elever som skriver studentsvenskan inte kommer att minska utan att valfriheten tvärtom kommer att öka intresset för att skriva svenskan. Det vi nu har sett är ändå i stället en drastisk nedgång i antalet elever, särskilt pojkar, som skriver svenskan.

Steven Frostdahl (SDP), första vice ordförande för Folktinget, är inte överraskad över att medborgarinitiativet om skolsvenskan fick tillräckligt med underskrifter.

– Medborgarinitiativet är en fin möjlighet för medborgare att påverka och att ett medborgarinitiativ gällande skolsvenskan skulle komma var väntat.

Han anser att det är trist och synd att det finns krafter som inte värdesätter det tvåspråkiga Finland.

– Initiativet är ett angrepp mot svenskan i Finland och jag anser att det är viktigt att man inser allvaret i det. Det är viktigt att alla goda krafter som kan mobilisera faktiskt nu också mobiliserar.

– Jag tror inte att svenskans ställning som nationalspråk kommer att vara lika stark i framtiden om inte finskspråkiga ungdomar får vettiga och goda möjligheter att lära sig svenska. Samtidigt är det viktigt att i historia och samhällslära lära sig varför det svenska är så starkt i landet, säger Frostdahl.
 

KommentarerLäs regler för kommentarer >>

Regler för kommentarer

Välkommen till debatten på Hbl.fi. För att vi ska ha ett bra och seriöst diskussionsklimat måste du följa reglerna. Endast inloggade personer kan kommentera artiklar, antingen under eget namn eller signatur. Du har rätt att förbli anonym i våra medier då du uttrycker dig bakom en signatur. Hbl:s redaktion förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna.

Här är våra spelregler:

 • Var hövlig och korrekt i dina kommentarer.
 • Respektera andra personers privatliv oavsett om det gäller andra debattörer, personer i artiklarna eller journalister. Inga personangrepp tillåts.
 • Håll dig till artikelns ämne och motivera din åsikt.
 • Eftersom Hbl är ett svenskspråkigt medium är kommentarsspråket svenska.
 • Dina kommentarer kan användas i andra sammanhang på Hbl.fi, i Hufvudstadsbladet eller i andra KSF Media publikationer.Det är inte tillåtet att:

 • hota, trakassera, sprida lögner eller skvaller.
 • uppmana till brott eller på annat sätt bryta mot Finlands lag.
 • använda svordomar och obscena ord.
 • kommentera etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller hälsotillstånd om det saknar betydelse i sammanhanget.
 • skriva rasistiska och sexistiska inlägg.
 • göra reklam.
 • länka till sidor med sexistiskt, pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Detsamma gäller länkar till diskussionsforum.
 • skriva långa citat, huvuddelen av kommentaren ska vara din egen.
 • använda osakliga användarnamn (signaturer).Alla inlägg efterhandsgranskas av moderatorn. Vem som helst kan anmäla en kommentar genom att klicka på flaggsymbolen invid kommentaren. Den kommer då att granskas av moderatorn som fattar beslut om kommentaren får finnas kvar eller avlägsnas. Frågor om Hbl.fi kan sändas till webb@hbl.fi. Modereringen på Hbl.fi utgår från redaktionens regler men i själva jobbet får vi hjälp av ett utomstående företag, Interaktiv Säkerhet. Företaget är specialiserat på övervakning av artikelkommentarer och anlitas av flera svenskspråkiga nyhetssajter. Har du klagomål som gäller modereringen? Ta kontakt med webb@hbl.fi. Klistra in en länk till artikeln i fråga och uppge tidpunkt och under vilket namn kommentaren lagts ut.Hur syns mitt namn eller signatur: Det är endast möjligt att kommentera artiklar om du skapat ett digitalt konto och loggat in. Utgångsläget är att ditt förnamn och efternamn syns när du kommenterar, men du kan också välja att använda en signatur om du inte vill uppge ditt riktiga namn.Hur ändrar jag min signatur: På hbl.fi, klicka till Mitt konto-knappen uppe till höger och välj Regigera kontouppgifter. Välj Personlig information. Längst ner på sidan kan du ange Signatur för kommentarer. Klicka på Spara. Notera att du vid varje kommentering fritt kan välja signatur.Så behandlar vi din signatur Du har rätt att förbli anonym i våra medier då du uttrycker dig bakom en signatur. Vi förbehåller oss rätten att kontakta dig.