LEHTIKUVA / Trond H. Trosdahl

”Hör grundlagsutskottet om skolsvenskan”

Medborgarinitiativet om att göra skol­svenskan frivillig borde skickas till grundlagsutskottet för utlåtande innan riksdagen fattar beslut om saken. Det anser justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Att medborgarinitiativet för att göra skolsvenskan frivillig kommer att behandlas i riksdagen blev klart under veckoslutet när gränsen 50 000 underskrifter överskreds.

– Det finns inte en direkt koppling mellan att göra skolsvenskan frivillig och svenskans ställning som nationalspråk. Men indirekt är dessa frågor kopplade eftersom det i grundlagen står att var och en har rätt att använda sitt modersmål, svenska eller finska, inför myndigheter och att denna rätt bör tryggas genom lag, säger Anna-Maja Henriksson.

– Det man borde bedöma är vilka konsekvenser det skulle få på längre sikt för förverkligandet av de grundlagsenliga rättigheterna om skol­svenskan gjordes frivillig.

Det är riksdagens sak att avgöra hur man behandlar medborgarinitiativ.
– Det är inte en fråga som regeringen eller jag som minister kan styra. Men jag skulle personligen gärna se att initiativet skulle behandlas av grundlagsutskottet.

Henriksson påminner om att riksdagen normalt har som kutym att vid behov skicka lagförslag för utlåtande till grundlagsutskottet.

Svenska riksdagsgruppen har ännu inte bestämt hur man går till väga i fråga om medborgarinitiativet.
– Vi har sommarmöte nästa vecka och kommer att diskutera frågan då, säger Henriksson.

Bredare agenda

SFP:s ordförande, försvarsminister Carl Haglund uttryckte i en intervju för Helsingin Sanomat i går att han hoppas att de som är för den frivilliga skolsvenskan är öppna med vad de har som det slutgiltiga målet i fråga om tvåspråkigheten i Finland. Enligt Haglund har åtminstone en del av dem som stöder medborgarinitiativet som mål att göra Finland till en enspråkigt finskspråkig stat. Det här är något som Sannfinländarnas ungdomsorganisation öppet flaggar för.

Henriksson delar Haglunds uppfattning.

– Jag är övertygad om att många som skrivit under initiativet har en bredare agenda och att det här enbart är ett steg i att göra Finland till en stat med endast ett nationalspråk.

Samtidigt finns det enligt Henriksson troligtvis många som inte har den tanken utan som helt enkelt är för valfrihet.

Henriksson vill påminna om att det var exakt samma resonemang som man förde i samband med att studentsvenskan gjordes frivillig.

– De som talade för frivillighet argumenterade då för att antalet elever som skriver studentsvenskan inte kommer att minska utan att valfriheten tvärtom kommer att öka intresset för att skriva svenskan. Det vi nu har sett är ändå i stället en drastisk nedgång i antalet elever, särskilt pojkar, som skriver svenskan.

Steven Frostdahl (SDP), första vice ordförande för Folktinget, är inte överraskad över att medborgarinitiativet om skolsvenskan fick tillräckligt med underskrifter.

– Medborgarinitiativet är en fin möjlighet för medborgare att påverka och att ett medborgarinitiativ gällande skolsvenskan skulle komma var väntat.

Han anser att det är trist och synd att det finns krafter som inte värdesätter det tvåspråkiga Finland.

– Initiativet är ett angrepp mot svenskan i Finland och jag anser att det är viktigt att man inser allvaret i det. Det är viktigt att alla goda krafter som kan mobilisera faktiskt nu också mobiliserar.

– Jag tror inte att svenskans ställning som nationalspråk kommer att vara lika stark i framtiden om inte finskspråkiga ungdomar får vettiga och goda möjligheter att lära sig svenska. Samtidigt är det viktigt att i historia och samhällslära lära sig varför det svenska är så starkt i landet, säger Frostdahl.