HS-gallup: Unga vill behålla skolsvenskan

Den obligatoriska skolsvenskan delar finländarna. Enligt Helsingin Sanomats gallup är vill unga behålla svenskan medan äldre åldersgrupper vill göra den frivillig.

Finländare mellan 15 och 34 är mest positiva till att behålla den obligatoriska skolsvenskan.

Äldre åldersgrupper skulle göra skolsvenskan frivillig, där vill närmare 60 procent göra skolsvenskan frivillig.

Gallupen gjordes av TNS Gallup i mars då tidningen undersökte finländarnas inställning till olika medborgarinitiativ. 

Läs Helsingin sanomats artikel här