Stadens projektchefer Marko Härkönen och Kaija Laine visar hur området vid Tölöviken ska se ut när det äntligen är klart. I bostadshuset har de första invånarna redan flyttat in. Foto: Jannica Luoto

Nu väntar Tölöviken på statspengar

De första invånarna bor redan i de nya bostadshusen kring Tölöviken och de tre stora kontorsbyggnaderna blir färdiga inom kort. Men stadens ekonomi gör att parkområdet kan förverkligas stegvis och hela området blir knappast klart före 2020.

Står man med ryggen mot Sanomahuset och blicken riktad mot Tölöviken ser man tre stora kontorsbyggnader torna upp sig. De skymmer delvis sikten mot Berghäll över Tölöviken och bildar en ljudvall mellan järnvägsspåren och de nya bostadshusen. Strax framför KPMG:s enorma kontorskomplex finns tomten där centrumbiblioteket ska stå.

– Den ursprungliga budgeten för biblioteket låg på 75 miljoner euro, nu är den uppe i ungefär 95 miljoner, berättar Marko Härkönen, som är projektchef vid Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral.

I de kommande budgetförhandlingarna ska regeringen besluta hur många miljoner staten kan hosta upp.

– Helsingfors hoppas att staten ska kunna stå för åtminstone hälften av finansieringen.

Att kostnaderna för biblioteket har stigit så mycket beror dels på att man kunnat räkna ut de exakta kostnaderna först när arkitekttävlingen avgjordes, dels på byggnadslösningar och dels på centrumtunneln som slukar några miljoner. Får man finansieringen ordnad, kan man börja bygga 2015. Förhoppningen är att centrumbiblioteket ska stå klart till jubileumsåret för Finlands självständighet 2017, men mer sannolikt är att det tas i bruk 2018.

Efter det dröjer det ändå sannolikt ett par år innan hela parkområdet är klart. Stadens pengar tryter och därför måste man förverkliga området steg för steg, också tillfälliga parker kommer att bli aktuella. Gångvägen mellan Finlandiahuset och Gloviken, som ska flyta närmast parkområdet, byggs till en början i asfalt. Senare, när det finns pengar, ska den få en yta av granit medan cykelvägen blir en rödfärgad fil.

Blir det inte dyrt att först bygga tillfälligt och sedan permanent?

– Visst är det lite som att betala på avbetalning. Men det här är den realitet vi lever i.

Eftertraktat men besvärligt

Området kring Tölöviken är eftertraktat, men både dyrt och besvärligt att bygga på. Först måste marken förstärkas med hjälp av pålar.

– Det här är ett svårbyggt område med gammal historia. Det krävs en stark grund, säger projektchef Kaija Laine vid stadens gatu- och parkavdelning.

Tölöviken har en gång sträckt sig ända till Esplanaden och Villa Hagasund låg vid havsstranden. Området består av schaktmassa som kan vara giftig och ska transporteras 30 till 150 kilometer bort. Faktum är att hälften av budgeten går åt till att förstärka marken. Kostnaderna för hela norra delen av Tölöviken, alltså området norr om Tölöviksgatan, uppgår till ungefär 70 miljoner euro. I den summan ingår de olika vatteninstallationerna som kostar mellan sju och nio miljoner euro. Störst av dem är Gloviken, som när hela området är färdigt ska sträcka sig ända till Kiasma.

Stenfotsbutiker

I de färdiga bostadshusen finns i dag två restauranger. Tanken är att kaféerna och restaurangerna ska bli fler, liksom butikerna. All affärsverksamhet ska koncentreras till kontorsbyggnadernas och bostadshusens stenfötter, alltså till mark­nivå i byggnaderna vid Alvar Aaltos gata. På det sättet hoppas man kunna hålla parkområdet så gott som fritt från trafik. En tärningsformad kiosk kommer ändå att finnas nära allaktivitetsparken vid Tölövikens strand.

Planen för området kring Tölöviken ska ännu klubbas igenom först i stadsstyrelsen och sedan i fullmäktige. Förhoppningen är att det sker i höst så att man kan börja snygga till området nästa år.

– Ibland ringer invånare till oss och frågar när det riktigt ska hända något, berättar Marko Härkönen.

Enligt Härkönen skulle det vara av yttersta vikt att snart få snygga upp området, också med tanke på invånarna. En cykeltur i det vildvuxna området som ska bli park visade att folk slagit läger i det höga gräset bland björkarna. Det verkar alltså bo människor i tält och kojor på området.

Den rätt vilda naturen mellan Finlandiaparken och järnvägsspåren kommer att vara ett minne blott när området en dag står klart. Men det nya parkområdet kommer att ha gott om träd och växtlighet.

För tillfället är området kring Tölöviken främst en byggarbetsplats. Det har också lett till att man inte ser någon båt- eller kanotuthyrning i sommar. Staden har fått säga upp alla kontrakt, eftersom det inte fungerar med affärsverksamhet på en byggplats. Tomten som centrumbiblioteket ska stå på liksom en del av det blivande parkområdet är tillfällig buss­parkering.

Det är alltså en bit kvar till den kons­tens och kulturens oas man hoppas området kring Tölöviken en dag ska bli. Nationaloperan, Musikhuset, Kiasma och Medborgartorget ligger alla på området, när det är klart också den stora allaktivitetsparken där man kan ordna mindre konserter och andra evenemang.

– Det är ett centralt och fint, men besvärligt område, konstaterar Kaija Laine.