Hbl 7.7.2013.

Hbl-artikel gav två nya vårdare

I höst har de svenska teamen inom hemvården i Helsingfors två nya anställda. De tog själva kontakt efter att ha läst artikeln i Hbl för några veckor sedan. Fortfarande är åtta tjänster obesatta.

Efter att Hbl skrivit om läget i den svenskspråkiga hemvården i Helsingfors i början av juli började telefonen ringa hos hemvårdsledaren Tuija Ollila. Flera var intresserade av jobb inom hemvården och samtalen ledde till att man kunde anställa två nya närvårdare som börjar jobba i september. En tredje kommer eventuellt att börja senare.

– Vi är jätteglada, säger Pia-Maria Grönqvist som är chef på den södra hemvårdsenheten.

Flera av dem som ringde var inte ens medvetna om att det går att jobba på svenska inom hemvården i Helsingfors.

– Vi har hela tiden samarbete med Arcada och Prakticum och också med sverigefinska instanser i Sverige, men de som har flyttat till exempel från Österbotten kanske inte känner till de svenska teamen, förklarar Grönqvist.

De goda nyheterna till trots finns risken att det blir en kämpig höst för de svenska teamen: fortfarande är åtta tjänster obesatta. I augusti kommer man att ha en rekryteringskampanj och hoppas den vägen få nya anställda.

– Sommaren är alltid lättare när det finns studerande som sommarjobbar. Men på hösten återgår de till sina studier.

Sammanlagt jobbar det för tillfället 42 anställda inom de svenska närserviceområdena, 11 i teamet på Drumsö och 31 i de två andra teamen i Tölö och Eira.

I våras visade socialverkets enkät att 72 helsingforsare inte fick svenskspråkig hemvård fast de ville ha den. För att fylla de tomma tjänsterna köper staden in tjänster, men då kan man inte garantera att personalen talar svenska. Enligt den nya äldreomsorgslagen är klienterna garanterade vård på sitt modersmål.