Foto: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Palmia rekryterar 100 metroväktare

På måndag inleder Palmia rekryteringen av drygt 100 metroväktare. I våras väckte avtalet mellan Helsingforsregionens trafik HRT och Palmia uppståndelse, eftersom det gjordes utan konkurrensutsättning.

Från och med måndag kan man söka de drygt 100 tjänsterna som väktare i Helsingforsmetron. Det är Palmia som rekryterar väktarna, i början av november tar bolaget över väktarverksamheten. Avtalet mellan Palmia och HST passerade allt annat än obemärkt i våras: staden gjorde nämligen ingen konkurrensutsättning av väktartjänsterna utan gjorde rakt av ett avtal med den egna tjänsteproducenten Palmia.

– Metron står inför så stora förändringar och de är lättare att kontrollera om tjänsterna sköts inom staden, säger HST:s säkerhetschef Jyri Kaisla.

De stora förändringarna består dels av övergången till automatmetro, dels av västmetron som beräknas vara klar i slutet av 2015.

Egen utbildning

Det krävs ingen väktarutbildning av dem som söker de nya tjänsterna. Den som saknar formell kompetens utbildas av Palmia i samarbete med HST. Förutom den formella väktarutbildningen kommer de anställda att få en utbildning specifikt för HST, en vecka för väktare och två veckor för förmän.

Enligt Pia Leivo som har hand om rekryteringen vid Palmia vill man utarbeta ett nytt servicekoncept, där väktarna ska vara mer proaktiva än reaktiva.

– Väktarna ska främst arbeta med kundservice och samtidigt ta säkerheten i beaktande.

Enligt Leivo kommer också resenärerna i metron att märka förändringen när de nya väktarna börjar jobba.

Verksamheten ökar

Palmia har för närvarande ungefär 150 anställda inom sin säkerhetsservice. Avtalet med HST innebär att bolaget nästan fördubblar sin verksamhet inom säkerhetstjänster.

För närvarande är det Securitas som har hand om säkerheten i metron. Palmia deltog i konkurrensutsättningen av säkerhetstjänsterna år 2008. Då var bolaget dyrast och 25 procent dyrare än det företag som vann.