Marika Enberg håller reda på Ira Fellmans medicinering och hjälper till med en del praktiska saker. Vidar Lindqvist. Foto: Vidar Lindqvist

Vård för den som kan betala

Marknaden för privata sjukvårds- och hemvårdsaktörer ökar. Om man har råd finns det många alternativ.

Marika Enberg och Annika Lustig har båda sjukskötarbakgrund och arbetade inom den offentliga vården i många år.

– Men så beslöt vi att grunda ett företag, för det finns ett stort behov av vård som man inte får enligt de kommunala kriterierna, säger Enberg.

Företaget Lunacare har expanderat småningom och erbjuder nu service dygnet runt, från huvudstadsregionen till Hangö och Kimito. I dag har man åtta heltidsanställda samt många sjukskötare och närvårdare som arbetar som timanställda.

– Privat sjuk- och hemvård är en växande trend. Vi kan rycka ut direkt hem till klienten som då slipper köa i flera timmar på hälsovårdsstationen för små krämpor. Vi tar till exempel bort fästingar, sköter sår, ger intravenös medicinering eller tar laboratorieprover enligt läkarordinationer. Vi dokumenterar alla åtgärder, säger Annika Lustig.

– Vi samarbetar med den kommunala sjuk- och hemvården. Det de inte gör kan vi göra. På sommaren anlitas vi ofta av sommargäster, säger Marika Enberg.

Förutom direkt sjukvård erbjuder företaget också mjukare vård och stöd i vardagen. Man gör trygghetsbesök hos äldre, kan åka med som följeslagare eller till exempel bada klienter.

– För många anhöriga som bor på annat håll är det en lättnad att veta att någon ser till deras åldrande mor eller far, säger Marika Enberg.

För vissa kostnader kan kunden få hushållsavdrag i beskattningen eller ökat vårdbidrag.

– Dessutom hyr vi ut personal till den kommunala sidan. Ibland har kommunen svårt att få vikarier eller någon som kan hoppa in på en tur på kort varsel. Dessutom rekryterar vi personal till privata vårdföretag, men den här delen av verksamheten är inte så stor, säger Annika Lustig.

– Man bör tänka långsiktigt och sätta in resurser där det behövs. I Raseborg stängs till exempel Minneshörnan för fyra veckor under sommaren. Om några av deras klienter hamnar in på specialsjukvård bara för att han eller hon glömt att dricka eller äta så har kanske alla inbesparingar ätits upp, säger Marika Enberg.

Chefsläkare oroad

Vi åker hem till Ira Fellman, som behöver en del stöd i sitt vardagsliv. Hennes närmaste anhöriga bor på annat håll och har därför anlitat Lunacare.

– Jag är så glad över att ni tar hand om mig. Tack vare er behöver jag inte hålla reda på mina mediciner, säger Ira Fellman.

– Det är viktigt att sätta sig in i klientens helhetssituation. Just nu besöker vi Ira en gång i veckan. Till hösten kanske det blir två, säger Marika Enberg, som ska åka i väg till kvällstorget i Hangö med sin klient.

– Det är terapi för mig, säger Ira.

Chefsläkaren Anne Pietinalho på Ekenäs HVC är inte glad över utvecklingen mot det privata.

– Nästan allt som vi köper blir dyrare för kommunen. Vi behöver sällan köpa sjukskötersketjänster till HVC-mottagningen, men nog läkare. Inom sjukvårdsdistriktet HNS har chefsläkare på alla hälsovårdscentraler tillsammans beslutat att sträva efter att inte mera inom detta år anställa hyrläkare till öppna mottagningar.

Kriterierna för när man är berättigad till kommunal vård på olika nivåer har redan skärpts i och med den försämrade ekonomin.

– I de fall man hellre betalar för privat vård, även om man är berättigad till kommunal vård, avlastar det naturligtvis den kommunala ekonomin, men det händer inte så ofta, säger Pietinalho.

Hon påpekar att allt som kommunen köper har den även ansvar för.

– Men vi hinner inte övervaka allt tillräckligt väl och kvaliteten kan därför variera. Men visst finns det privata företag som ger god service.