Foto: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bromsar när läkare vill skriva ut de nyaste p-pillren för att vårda acne. På grund av blodproppsrisken rekommenderar man tryggare alternativ vid lindriga problem.

P-pillrens effekter är under lupp i Europa

– Risken är störst i början, men avsevärt mindre redan efter ett år. De som haft sina piller längre än så och varit nöjda behöver inte oroa sig och inte sluta ta dem.

Två av de vanligaste p-pillren kopplas just nu ihop med ett tjugotal dödsfall i Kanada. Pillren säljs också i Finland, men läkarna manar till lugn.

Dottern till en bekant föll för några år sen ihop på köksgolvet med fruktansvärda huvudsmärtor. Lyckligtvis var föräldrarna på plats och kunde kalla på ambulans, så det slutade utan bestående men trots blodpropp i hjärnan. Hon använde piller av märket Yasmin. På sjukhuset låg i sängen bredvid en annan flicka som använde samma piller.

Jag åt p-piller från att jag var 16–17 år tills jag var 21–22. Till sist var det en läkare som förstod att säga åt mig att sluta helt eftersom vi har högt blodtryck i släkten. Så läkare vet nog om och varnar också för riskerna. Ändå anses det självklart att man som ung kvinna ska äta p-piller. Det är helt vansinnigt.

Jag har använt p-plåster. Första gången stod det i förpackningen att plåstret förhöjer risken för bröstcancer och att den normaliseras först 10 år (!!) efter att man slutat använda . Jag var då 16 och brydde mig inte så mycket. Nästa gång stod ingenting dylikt och jag undrar fortfarande: hade produkten faktiskt blivit så mycket säkrare på 3–4 år? De värsta biverkningarna var stora cystor bakom knäna. Jag anser att det är viktigt att det väcks diskussion om detta, då läkare nästan trycker p-pillerrecept i handen på varje 16-åring utan att ifrågasätta hormonella preparat på något sätt.

Så ser läsarresponsen till Hbl ut efter uppgifter om ett tjugotal dödsfall i Kanada bland kvinnor som använt p-pillerprodukter av den så kallade fjärde generationen.

Dan Apter, överläkare på Väestöliittos klinik för sexualhälsa, säger att p-pillren i dag inte är annorlunda än i går.

– Vi har vetat sedan början att de är förknippade med en risk för venös blodpropp, säger han.

Den kanadensiska nyheten är ändå svår att ta ställning till, säger han.

– Uppgifterna är så diffusa. Vi vet till exempel inte över hur lång tid dödsfallen skett och som orsak uppges oftast blodpropp, säger han.

Enligt Apter löper p-pilleranvändaren en trefaldig, men ändå ytterst liten, risk att få blodpropp jämfört med andra.

– Risken är störst i början, men avsevärt mindre redan efter ett år. De som haft sina piller längre än så och varit nöjda behöver inte oroa sig och inte sluta ta dem, säger han.

Christian Malm, gynekolog på Studenthälsan i Helsingfors, påpekar att det alltid är läkarens ansvar att gå igenom olika riskfaktorer med patienterna. Varje vecka råder han själv någon att välja ett annat preventivmedel än p-piller.

– Hos oss följer vi ett klart system både när vi påbörjar och förnyar ett recept. Vi frågar alltid om tobaksrökning och migrän med aura, ser på vikt och längd och frågar om någon i den närmaste släkten haft blodproppar, säger han.

Risken för blodpropp ökar med åldern.

– För unga friska kvinnor är risken ändå nästan obefintlig. Riskerna med en oplanerad graviditet är mycket större, säger han.

Samma budskap kommer Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, med.

– Risken för blodpropp på grund av p-piller är mindre än risken för den som är gravid, men debatten om pillrens säkerhet pågår hela tiden och frågan är nu om fjärde generationens p-piller kan vara lite farligare än äldre versioner. Vi behöver en fortsatt bedömning av riskerna, säger Leo Niskanen, chef för Fimeas säkerhetsenhet och utvecklingscentrum.

För tillfället pågår en europeisk studie om p-pillersäkerhet vid den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC. Resultaten väntas i höst.