Foto: Tor Wennstršm

Åland har inofficiellt rekord i borreliasmittor

Risken att insjukna i borrelios är liten men Åland har ändå inofficiellt världsrekord i antal insjuknade.

Endast drygt 2 procent av dem som blivit bitna av en fästing, som bär på borreliasmitta, blir sjuka. Men eftersom studier visat att cirka 80 procent av ålänningarna eller cirka 16 000 personer – man räknar bort de yngsta och de äldsta – blir bitna av fästingar varje år och många av dem av många fästingar betyder det ändå cirka 250 fall per år på Åland vilket internationellt sett är ett mycket högt antal.

Hudprov

Nästa steg för forskarna i Stingstudien är att ta hudbiopsier, ett litet hudprov där fästingbettet sitter, för att få veta mer om överföringen av borreliasmittan. Biopsierna införs nästa år och kan förhoppningsvis ge svar på nya frågor som uppstått under resans gång. Kan exempelvis en antibiotikasalva som stryks på bettet förhindra uppkomsten av borrelios?

Professor Dag Nyman, en av de åländska experterna i projektet, säger att man numera är mer restriktiv att per automatik ta borreliaprover av personer som söker läkarhjälp med symptom som trötthet, ledvärk, balansproblem och minnesförlust.

– Borrelios är en ung sjukdom. I början var provmetoden inte tillförlitlig och man hade en benägenhet att tro att alla diffusa sjukdomssymtom berodde på borrelios. I dag har vi bättre verktyg och vi vet att det måste finnas inflammationstecken, exempelvis i lederna eller nervsystemet, för att vara borrelios, säger han.

Andra sjukdomar

Professorerna Pia Forsberg och Per-Eric Lindgren vid Linköpings universitet i Sverige säger att fästingarna bär på hundratals mikroorganismer som kan orsaka andra sjukdomar hos djur och människor, bland annat den så kallade fästingfebern.

– Den kan vara allvarlig för djur, till exempel får, men människor blir inte speciellt sjuka. Bakterien rickettsia helvetica, som nyligen uppmärksammats i en studie i Uppsala, är också en känd bakterie sedan tidigare men de stammar vi har här i Norden är förhållandevis snälla mot oss människor, säger Per-Eric Lindegren.

Stingstudien spänner över ett brett område och engagerar bland annat infektionsläkare, mikrobiologer, veterinärer och klimatforskare.

– Men forskning kostar pengar och vi hoppas på nya sponsorer, säger Pia Forsberg.