HBL-Arkiv

"Australien bästa landet att bo i"

Finland placerar sig på tolfte plats bland industriländerna när det gäller livskvalitet, enligt OECD:s årliga jämförelse.

Att födas i Australien är en lottovinst, åtminstone om man får tro industriländernas samarbetsorganisation OECD:s översikt över livskvaliteten i de 36 medlemsländerna. För tredje året i följd kniper Australien förstaplatsen i undersökningen, som bland annat jämför utbildningsnivå, sysselsättning, boende, inkomst, hälsa och trygghet.

Australierna är enligt rapporten särskilt nöjda med boendeförhållandena och lönenivån, trots att både de sociala och de ekonomiska skillnaderna inom landet är betydande.

På grund av den stora efterfrågan på landets naturresurser, i synnerhet i Asien, har Australien som enda större industrialiserade land lyckats undgå de värsta effekterna av den globala finanskrisen. Det här avspeglar sig också i det stigande värdet på den australiska dollarn.

Finland återfinns i år på en tolfte plats i det så kallade Better Life-indexet, knappt distanserat av de nordiska grannarna Sverige (2), Norge (4) och Danmark (7). Faktorer som sänker Finlands betyg är till exempel slappt valdeltagande och växande inkomstklyftor.

Däremot får utbildningssystemet i Finland alltjämt beröm. Det är i synnerhet flickornas skolframgång som ger Finland den bästa noteringen på det här området. Tryggheten i städerna och kvaliteten på dricksvattnet hör också till landets starkaste sidor, enligt rapporten.

OECD:s mätning hittas i sin helhet på organisationens webbplats. Syftet med livskvalitetsindexet är bland annat att väcka mer diskussion om vilka faktorer som är viktigast för människors trivsel. 

OECD:s Better Life Index rangordnar inte länder

I artikeln ”Australien bästa landet att bo i” på Hufvudstadsbladets webbplats den 28 maj fick man uppfattningen att industriländernas samarbetsorgan OECD rankat medlemsländerna enligt livskvaliteten hos invånarna i respektive land. Better Life Index ska inte ses som OECD:s rangordning, utan som ett verktyg som var och en kan använda för att själv undersöka och reflektera kring hur olika faktorer i samhället påverkar människors välbefinnande.