Provtagning. Vissa miljögifter försvinner, men nya kommer till.

Kulturfonden satsar på Tvärminne

Det finns en enorm kunskapsbank om Östersjön på Tvärminne zoologiska station. Nu satsar Svenska kulturfonden stort för att ­stationen ska utvecklas till en spetsforsknings­institution och också väcka skolungdomars intresse för marinbiologi.

– Vi är väldigt tacksamma för att man på Svenska kulturfonden är entusiastisk över vårt projekt. Med de 240 000 euro som kulturfonden har beviljat oss i år kommer det tredelade projektet i gång. Vi behöver också medel från andra håll, säger professorn i marinbiologi Alf Norkko, som i kväll deltar i kulturfondens stora utdelningsfest i Åbo.

Projektet handlar om att kunna anställa ett par forskare på toppnivå för att säkerställa grundforskningen om de ekologiska processerna i havet, samt att göra en roadshow tillsammans med upptäcktsresanden Patrick Degerman till olika skolor och prata om havets ekologi och mångfald och även intressera medier­na för det.

– I samband med det vill vi bjuda in intresserade gymnasier på Östersjödagar till Tvärminne för att visa eleverna vad forskningen här konkret går ut på. De skall också själva få göra olika experiment. Jag tror att det blir intressant för dem att se hur många olika aspekter det finns på havet och hur många olika kompetenser det behövs i forskningen kring det, säger Alf Norkko som själv är specialiserad på havsbottnar och innehar en permanent professur i Östersjöforskning.

Tvärminne som redan har 110 år på nacken är ett internationellt viktigt forskningscentrum kring Östersjön och har under alla dessa år samlat ihop en mängd kunskap som man har nytta av då man ser framåt.

– Det är viktigt att sammanställa det som finns så vi får en helhetsbild av läget. Vi måste också reda ut vad det är som upprätthåller havets mångfald, hur havet fungerar och vad som utarmar det. Många är intresserade av Östersjön och "alla" har åsikter och tyckanden kring den. Det finns ett politiskt tryck att skrida till åtgärder och man måste jobba på många fronter. Vår roll är att ha den vetenskapliga kompetensen så att man kan grunda sig på fakta när beslut fattas. Det är därför grundforskningen spelar en så cent­ral roll, ­säger Alf Norkko.

Gamla gifter byts mot nya

Syrebristen är det största hotet mot Östersjön. Nu är 80 000 kvadratkilometer av havsbottnen så gott som död. Det är som att täcka in ett område som är två gånger Danmarks storlek i plast, så att allt liv där skulle dö!

Trots att vi fokuserar mycket på problemen i Östersjön, händer det också mycket positivt i synnerhet i de kustnära områdena. Till ­exempel trivs havsörnen som aldrig förr.

– Situationen lever hela tiden och nya frågor kräver svar. Plötsligt dök klimatförändringen upp och nu måste vi klura ut vad den för med sig. Vissa miljögifter har försvunnit, medan nya kommer i stället. Vi kan inte isolera Östersjön från andra hav, för allt hänger ihop. Det fina är att vi på Tvärminne hela tiden gästas av internationellt framstående forskare och team. Vi får ny kunskap, nya infallsvinklar och skapar värdefulla nätverk.

Tvärminne har en välfungerande, utbyggd infrastruktur. Det forskningscentret nu behöver är fler fastanställda forskare så att kapaciteten kan utnyttjas fullt ut. Här kommer Kulturfondens grundplåt väl till pass.