Foto: Lehtikuva / Maija Saari

Jehovas vittnen ska få fortsatt befrielse från värnplikt

Jehovas vittnen ska även i framtiden få befrielse från värnplikt, föreslår en utredning.

Försvarsminister Carl Haglund (SFP) bad  i höstas professor Jukka Kekkonen att utvärdera lagstiftningen om befrielse från värnplikt.

Kekkonen föreslår en lösning där skyldigheten att försvara landet skulle ändras till en allmän skyldighet att tjäna fosterlandet. Det skulle bryta kopplingen mellan civiltjänst och militärtjänst.

Ett annat alternativ Kekkonen presenterar baserar sig på klassificering av tjänstduglighet. Då skulle en mindre och mer motiverad grupp än nu göra militärtjänst eller en alternativ tjänst. Men Kekkonen anser inte det vore ett bra alternativ eftersom det i praktiken skulle leda till selektiv militärtjänst och det skulle kunna vara svårt att garantera jämlikheten.

Ett tredje alternativ vore att grunda att organ som undersöker övertygelse. Då skulle befrielsen kunna utvidgas att gälla också andra än Jehovas vittnen.