Bassängen förstärktes med kross efter läckan. Foto: Lehtikuva / Kimmo Rauatmaa

Bassängläckan i Talvivaara större än väntat

Enligt NTM-centralen är spillvattenläckaget i Talvivaara så kraftigt att man kanske inte kan täppa till det. Just nu läcker det minst tio miljoner liter spillvatten i timmen. Siffran har femfaldigats från förmiddagens uppskattningar.

Läckaget i gipsfällningsbassängen i Talvivaara är så häftigt att det kan bli omöjligt att täppa till.

Näringslivs-, trafik och miljöcentralen i Kajana uppskattade i går kväll att så mycket som 10 000 kubikmeter processvatten läcker ut per timme. Det kan leda till att bassängen töms på ett par dagar.

NTM-centralen bedömde att vattnet inte rinner ut från gruvområdet, utan kan lagras i bassänger och därför uppstår inte miljöproblem.

Det nya läckaget som upptäcktes natten till i går, ligger bara ett par meter från fjolårsläckaget, i bassängens äldre del där isoleringen är svagare än i den nyare delen.

Talvivaaras vd Pekka Perä säger till FNB att bolaget hade förutspått att nya läckage kan uppstå. Man har förberett sig för riskerna genom att bygga dammar och behandlingsbassänger för vattnet.

Han tror inte att läckaget i det här skedet har någon inverkan på bolagets ekonomi och målsättning.

Enligt Perä är situationen vid gruvan under kontroll.

Miljöminister Ville Niinistö ville inte i går kommentera läckan. Statsrådets beredskapsorganisation följer aktivt med situationen i Talvivaara och är beredd att sätta in alla resurser som behövs för att minimera skadorna på miljön.

I samband med den läcka som upptäcktes i höstas sparade miljöministern inte på krutet.

”Situationen är ohållbar. Många anser att det får räcka nu och jag har samma känsla”, skrev han i De grönas blogg i november.

Han påminde om att man har rätt att söka ersättning om näringen leder till stora miljöproblem och uppmanade människor att göra det.

Under ett besök i Talvivaara i fjol sade han att läckaget inte hade uppstått om bolaget hade följt de ursprungliga villkoren för att starta gruvan.

Miljöorganisationerna är starkt kritiska till Talvivaara efter det senaste utsläppet.
– Det är väldigt illa för miljön och för företagets trovärdighet. Det är bekymmersamt att Talvivaara har intygat att de har läget under kontroll och att de kan förebygga sådant här, men att det ändå sker, säger Bernt Nordman, verksamhetsledare på föreningen Natur och Miljö till Hbl.
 

”Stäng gruvan”
Utöver den aktuella läckan och den som inträffade i höstas har läckage inträffat 2008 och 2010. Bernt Nordman säger att det nu är NTM-centralens ansvar att ta itu med frågan.

– Det allra viktigaste är förstås att Talvivaara stoppar läckan, men det börjar bli dags för tillståndsmyndigheterna att kräva att Talvivaara presenterar trovärdiga planer för hur verksamheten i gruvan ska fortsätta. Det kan ju inte fortsätta så här i all oändlighet.

Greenpeace i Finland kräver att Talvivaaragruvan stängs.

– Nu är det viktigast av allt att få stopp på läckan i gipsfällningsbassängen. Efter det ska man ta som utgångspunkt att gruvverksamheten körs ner och området städas på ett sådant sätt att det förorsakar så små nya skador på miljön som möjligt, sade Geenpeace kommunikationschef Juha Aromaa.