Barnvårdsproffs vill begränsa rätten till dagvård

Barnvårdsproffsen anser att rätten till dagvård borde begränsas. I en enkät som det kommunala facket JHL gjort bland sina medlemmar uppger tre av fyra att de stöder en begränsning.
Det här är ändå en fråga som förbundet inte kommer att driva på.
De svarande såg det också som viktigt att ett tak på gruppstorleken ingår i den nya dagvårdslagen. Nästan två tredjedelar förespråkar det här.
Över 1 200 personer svarade på enkäten.