Avdelningsöverläkare Mika Nuutila tycker att mamman och barnet mår bäst på sjukhus. Foto: Tor Wennström

Hemförlossning väcker heta känslor

Livsfarligt menar vissa. Alldeles tryggt, säger andra. Åsikterna om hemförlossningar går isär. För att minimera riskerna vid hemförlossningarna ska direktiv för ingreppet nu tas med i mödrarådgivningen, vilket väcker diskussion.

– Vi har inget system för hemförlossning och jag tycker inte att det finns ett behov för det heller.

Så säger Mika Nuutila, avdelningsöverläkare på kvinnokliniken i Helsingfors. Enligt honom är det tryggast för både mamman och barnet att föda på sjukhus.

I Finland är inställningen till hemförlossningar mycket negativare än i många andra europeiska länder. En planerad hemmaförlossning är dyr och enligt många också livsfarlig.

Nu ska riktlinjer för planerad hemförlossning tas med som en del av mödrarådgivningen men det betyder inte att hemmaförlossningar blir en del av det officiella hälsovårdssystemet. De som vill föda i sitt eget hem måste vända sig till den privata sektorn och kan inte vänta sig att få stöd från Folkpensionsanstalten.

Diskriminerande

Aila Miettinen, gynekolog och specialistläkare, har specialiserat sig på hemförlossningar i Holland eftersom utbildning inte finns att få i Finland. Av hennes fem barn har fyra fötts i hemmet, det första barnet föddes på sjukhus och var nära att dö. Enligt Miettinen finns det ingen forskning som tyder på att det skulle vara farligt. Hon tror att det låga antalet beror på att hemförlossningar inte är en del av systemet och därför uppfattas som avvikande.

– På 1960-talet tvingades mammorna att föda på sjukhus för att det ansågs vara det säkraste sättet. Sjukhus uppfattas fortfarande som säkrare men det stämmer inte. I Finland utförs hemförlossningar av utbildade specialistläkare och specialvårdare. De har samma ­kompetens och kunnande som sjukhuspersonalen. Ingen vettig människa föder hemma på egen hand, säger hon.

Enligt Miettinen är det diskriminering av de kvinnor som väljer att föda hemma. Hon anser att alla mödrar borde ha rätt att välja.

Mika Nuutila håller inte med.

– Man vet aldrig vilken förlossning som blir en katastrof. Också en låg­riskförlossning kan bli farlig för både fostret och mamman. Plötsligt behöver man kanske en anestesiläkare. Vad gör man då?

De vanligaste komplikationerna vid en förlossning är att fostret hotas av syrebrist och att mamman börjar blöda kraftigt. I båda fallen dröjer det för länge att ta sig till sjukhuset, även om sjukhuset ligger granne med hemmet.

Enligt Nuutila blir hemmaförlossningarna allt färre också i de länder där det är vanligt att föda hemma, eftersom det innebär en risk. I de fall där det uppstår komplikationer är det svårt att avgöra vem ansvaret ligger hos. Enligt Nuutila ligger det hos föräldrarna.

– Min uppfattning är att både barnmorskor och läkare undviker hemförlossningar eftersom det är så farligt, säger Nuutila.

Riktlinjer ska minska riskerna

Specialforskare Reija Klemetti på Institutet för hälsa och välfärd, THL, säger att hemförlossningarna i nuläget följer ett brokigt mönster. De gemensamma riktlinjer som Institutet för hälsa och välfärd har tagit fram ska minska riskerna för att förlossningen slutar i katastrof. Att råden finns med som en del av mödrarådgivningen betyder inte att hemförlossning är något som rekommenderas.

– Vi vill inte uppmuntra någon till att föda hemma. Riktlinjerna kommer att finnas med för att också de mammor som insisterar på att föda hemma ska få statliga direktiv för hur förlossningen ska gå till, säger hon.