”Män placerar på samma sätt som de kör”

Kvinnor investerar konservativt, män tar risker. Och hur mycket aktieplaceraren än försöker välja rationellt lyssnar vi ändå på vår magkänsla – också när det gäller ekonomiska beslut.

Stockmann, Marimekko och Elisa. Det är de tre börsbolag som kvinnor favoriserar när de väljer att investera i aktier.
Geosentric, Saga Furs och Nurminen Logistics är motsvarande lista för män.

Det råder ingen tvekan om att män och kvinnor investerar på olika sätt och fattar sina ekonomiska beslut på olika grunder.

Matti Keloharju, professor och föreläsare vid Aalto-universitetet, har forskat i ämnet.

– För det första inverkar igenkänningsfaktorn i hög grad, och därför investerar män och kvinnor på olika sätt, säger Keloharju, och har ytterligare en förklaring till skillnaderna.
– Män söker risk i högra grad än kvinnor gör.

En annan aspekt som skiljer män och kvinnor åt på börsen är aktiviteten. Männen är betydligt aktivare när det gäller att köpa och sälja, medan kvinnor gör färre transaktioner.
– Och det kan ju vara fiffigt med tanke på transaktionskostnaderna, säger Keloharju.

I forskning som väntar på att publiceras har Keloharju en intressant förklaring till att det är på det här viset. Dels söker män adrenalinkickar i högre grad, dels tenderar män att ha ett högre självförtroende än kvinnor.
– Det visade sig också att det finns ett samband mellan hur ofta man blir fast för fortkörning och hur aktivt man handlar med aktier. Och män kör oftare för fort ...

Elisa lockar småsparare

I Euroclears statistik (tidigare Värdepapperscentralen), daterad december 2012 över hur privathushåll investerar är det banker och dagligvaruhandel som favoriseras av kvinnor medan männen föredrar it-företag och industribolag.
Bland företagen som privatpersoner investerar flitigast i överlag och i vilka både män och kvinnor investerar flitigt finns bland andra Nokia och Elisa. På Elisa är man nöjd över siffrorna.
– Det beror säkert på att våra tjänster används av både män och kvinnor, säger Juha Kervinen, finansiell chef på Elisa.
– Vår business är sådan som det är lätt att förstå sig på, fortsätter han.

Känslorna styr
Också på Börsstiftelsen ser man skillnader i investeringsbeslut.
– Det finns klara skillnader mellan män och kvinnor. Det står rätt klart att kvinnor är konservativa i sina beslut medan män gärna tar risker, säger Nina Tallberg, biträdande direktör vid Börsstiftelsen.

Det konservativa beteendet hos kvinnor tar sig uttryck i att man placerar i etablerade bolag. Männen ser sig i högre grad om efter nya bolag och därmed större risk.

– Hur man än försöker välja rationellt finns känslorna ändå med. Och det är ju klokt eftersom det är viktigt att välja att investera i sådant som man förstår. Flera förstår vad Marimekko gör än vad Ixonos är för ett bolag, säger Tallberg.

Finländare favoriserar överlag inhemska bolag.
– Det är vettigt med tanke på att det på så sätt är enklare att följa med sitt bolag via till exempel tidningar. I och för sig skulle det vara förnuftigt att också sprida sina risker lite.

Utöver att skillnaden i hur män och kvinnor investerar är påtaglig, har finländarnas beteende på aktiemarknaden förändrats mycket under de senaste åren. När den globala finanskrisen slog till med full kraft 2008 och internationella bolag lämnade perifera Finland, gjorde småspararna tvärtom.

– Utlänningarna sålde och finländarna köpte. Då priserna gick ner fick många stora bolag flera privata ägare, säger Tallberg, och konstaterar att man på Börsstiftelsen är nöjd över den utvecklingen.

– Vår placerarkultur är inte så gammal och utvecklingen har gått framåt snabbt. Kunskapen om hur aktiemarknaden fungerar har ökat mycket.