Foto: Colourbox

Predikant får mentalvårdsfolk att resa ragg

Nu ryter de centrala mentalvårdsföreningarna till och kräver ett snabbt slut på predikningar om att svåra sjukdomar orsakas av onda andar. – Ansvarslöst och livsfarligt, säger man.

Poolen för mental hälsa, ett nätverk som samlar de flesta organisationer som arbetar för mental hälsa i Finland, fördömer i skarpa ordalag predikningar om att sjukdom botas med tro. Uttalandet är en reaktion på lekmannapredikanten Pirkko Jalovaaras predikningar om att det är onda andar som orsakar cancer och depressioner. Jalovaara säger bland annat att mediciner är djävulens väg in i människan och att sjukdomar botas med tro.

– Det är helt medeltida verksamhet, säger poolens ordförande Marita Ruohonen från Föreningen för mental hälsa i Finland.

Ruohonen är upprörd och kräver att kyrkan omedelbart tar tag i frågan.

– Jag kunde knappt tro mina öron när jag fick höra vittnen som hört predikanten och själv såg tv-programmen om predikningarna. Men inte är det här enbart kyrkans sak. Om niohundra personer samlas i en kyrka i Berghäll för att lyssna på sådant struntprat så är det ett tecken på att vårt samhälle har allvarliga socialpolitiska brister att åtgärda.

Ruohonen säger att poolen reagerade på liknande ärenden redan för många år sedan.

– Då tillsatte Social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp som skulle reda ut hur man kunde begränsa vissa aktörers sätt att utnyttja sjuka människors nöd. Arbetsgruppen fick kämpa mot hårda påtryckningar bland annat från personer som sysslar med alternativ medicin och slutligen begravdes rapporten. Den var i vägen för viktigare jobb, men människor borde kunna skyddas mot sådan här verksamhet. Dels kan det vara livsfarligt för personer som inte söker sig till ordentlig vård för att de hellre tror på pratet om andar, dels luras folk ofta på pengar i de här sammanhangen, säger Ruohonen.

Jalovaara har predikat i kyrkor i över tjugo år och besöker 40 till 80 församlingar årligen. Enligt MOT har hon och hennes förening under några år tjänat över en miljon euro på verksamheten.

"Horribelt"

Biskop Björn Vikström tar kraftigt avstånd från Jalovaaras uttalanden, som han kallar horribla.

– När man avråder folk från att ta medicin eller uppsöka läkare, tar man en maktposition som inte är sund. Jag tror att man kan se läkekonsten som en gåva av Gud.

Han påpekar att sjuka människor är väldigt sårbara och tar till alla halmstrån de kan finna.

– Att inte uppmuntra dem att söka medicinsk hjälp är ansvarslöst.

Björn Vikström tror att de kyrkoherdar som kommer i kontakt med Jalovaara och hennes gelikar allvarligt kommer att fundera om de skall få använda kyrkans utrymmen för sina ändamål.

– Jag tycker inte att det är lämpligt.

Läs mer i morgondagens Hbl.