Foto: Lehtikuva/Jarno Mela

Ärkebiskopen tar avstånd från demonuttalande

Ärkebiskop Kari Mäkinen säger att kyrkan tar avstånd från lekmannapredikanten Pirkko Jalovaaras demonuttalanden.

Yles MOT rapporterade i går om Jalovaaras predikningar där hon bland annat sagt att läkemedel är djävulens väg in i människan och att djävulen orsakar depressioner och cancer.

Mäkinen säger att uttalanden av det här slaget till och med är farliga för sjuka personer. Han kommer att diskutera Jalovaaras framträdanden med biskoparna och kyrkoherdarna.

– Jag tänker stödja dem i frågan, det finns orsak att förhålla sig mycket återhållsamt till den här sortens förkunnelser och verksamhet, säger Mäkinen.

Fler personer har lämnat kyrkan i dag än under normala dagar, uppger Petri Karisma vid webbtjänsten eroakirkosta.fi. Enligt honom har drygt 140 personer gått ur kyrkan sedan i går. Normalt brukar siffran vid den här årstiden vara kring 45.

Ärkebiskop Mäkinen säger att han inte tänkt på hur Jalovaara skadar kyrkans anseende.

– Jag tänker mer på de människor som söker hjälp och stöd på grund av sjukdom. Det är dem vi borde kunna stödja.