HANDOUT / LEHTIKUVA

Pariserhjulets hyra som för ett kontor

Pariserhjulets hyra baserar sig på vanlig tomthyra för till exempel kontor och inte på evenemangshyra. Staden motiverar den låga hyran med att området behöver livas upp.

ksf2 500 euro i månaden ska pariserhjulsföretagaren betala för tomten på Skatudden, och bara hälften av summan under vintermånaderna november–mars.
Evenemang som till exempel konserter eller marknader kan behöva punga ut med summor minst tio gånger större än så för att hyra ett torg eller en park för bara ett veckoslut.
Men evenemangshyrorna sköts av byggnadskontoret, tomthyrorna av fastighetskontoret, och hyresprinciperna är helt olika. För pariserhjulets del följer man den vanliga taxan för tomthyra.
– Hyresnivån är alldeles vanlig, vi har räknat utgående från hyran för kontorstomter, säger Merja Sorakari på fastighetskontorets tomtavdelning.
Pariserhjulet har 36 gondoler som rymmer 8 personer var, det vill säga 288 personer per gång. Säg att biljetterna skulle kosta fem euro. Ett fullsatt hjul bringar då in 1 440 euro. Ett fullsatt hjul med tio euros biljetter ger 2 880 euro.
Sorakari påpekar att byggnadskontoret, som hyr ut plat-ser för evenemang, alltid hyr ut färdigbyggda gatuområden, torg och parker. Nu är det rå mark som hyrs ut på gör det själv-grunder.
– Vi måste beakta att det är fråga om en tillfällig användning av tomten. De uppför hjulet för en kort tid och det är en satsning som knappast betalar sig tillbaka väldigt fort, säger Sorakari.
– Om de skulle förbinda sig till en längre tid skulle vi till exempel också behöva ta ställning till biljettintäkter.
Bassänger inte uteslutna
Pia Pakarinen (Saml), ordförande för fastighetsnämnden, har sett beräkningarna för pariserhjulföretagets investeringskostnader och har svårt att tro att de kommer att gå på plus med projektet under det första året.
– Idén är att liva upp området. Det blir en förlängning på torgkvarteren, Esplanaden och Salutorget. Tomten verkar vara en känslig plats och det är många som hört av sig och funderat på hur stort och synligt hjulet nu blir, men det står ju faktiskt där i bara tre somrar.
Pakarinen påpekar att hyran enligt nämndbeslutet kan justeras med tiden, och att inte heller hela tomtens användning är fastslagen.
– Jag kan bra se att hjulet kunde kombineras med planen för flytande bassänger och kaféer, säger Pakarinen.
Är det realistiskt att hjulet faktiskt blir klart till valborg, beslutsprocesser brukar vara ganska långa i den här staden?
– Det var därför det var så bråttom, hjulet behöver ju ännu få byggnadslov. Men vi har räknat att det borde hinna bli klart.