Påven: Jag avgår för kyrkans bästa

Påven Benedictus XVI säger att han beslutade att avgå för kyrkans bästa. Påven har talat i offentligheten för första gången sedan han meddelade om sin avgång i måndags.

Tusentals katoliker hade samlats på Petersplatsen för att höra påven tala.

Påven sade att han bett länge och lyssnat på sitt samvete. Han sade sig förstå allvaret i sin handling, men att han samtidigt är medveten om sina krympande psykiska och fysiska krafter.

Påven bad de troende att be för honom.

Senare i dag kommer Benedictus XVI att hålla sin sista mässa innan han avstår från påveämbetet. Den traditionella askonsdagsgudstjänsten skulle ursprungligen vara i basilikan Santa Sabina i Rom. Efter beskedet om påvens avgång flyttades mässan till Peterskyrkan.

Benedictus tar slutligt farväl av katolikerna i slutet av februari. Under de närmaste veckorna kommer kardinalerna att samlas till en konklav för att utse en ny påve.

En talesman för Vatikanen har sagt att den nya påven ska vara vald till påsk.