Finansskatten oroar branschen

EU-länderna välsignade Tysklands och Frankrikes älsklingsprojekt, finansskatten. Men många frågetecken återstår, och finansbranschen protesterar.

München

Ännu är både tidtabellen och skattens exakta form oklara, liksom hur stora intäkterna blir och vad de ska användas till.
– Tyskland och Frankrike har tillsammans jämnat vägen för det fördjupade samarbetet kring finanstransaktionsskatten. Jag är glad att vi redan nu har nio medkämpar i EU. Finanssektorn måste delta i kostnaderna för finanskrisen. Det här målet har vi kommit ett gott stycke närmare, sade tyska finansministern Wolfgang Schäuble (CDU) efter EU-finansministermötet i början av veckan.

Men alla tyska politiker är inte lika förtjusta. Kristdemokraternas regeringspartner, liberala FDP, har varit emot skatten från första början.

De lyckades förhala processen tills den rödgröna oppositionen ställde ett ultimatum förra sommaren. SPD och De gröna skulle rösta ner räddningsfonden ESM och EU:s finanspakt om inte Tyskland började jobba för finansskatten på allvar.

Kansler Angela Merkel (CDU) slösade ingen tid, och i oktober hade hon samlat ihop de nio länder som behövs för att inleda ett så kallat fördjupat samarbete – det som resten av EU-länderna godkände förra veckan.

FDP böjde sig, men knorrar fortfarande. Finanspolitiska talesmannen Volker Wissing sade i radiokanalen Deutschlandfunk att hans parti inte kan gå med på skatten om den inte uppfyller vissa krav. En hotelse som inte nödvändigtvis har någon större betydelse eftersom det är osäkert om partiet sitter i regeringen, eller ens i förbundsdagen, efter valet.
– Både CDU/CSU, De gröna och SPD har försäkrat att Tyskland som finanscentrum inte försvagas, och nu måste de leverera. Skatten får inte heller drabba småsparare och små företag.
 

Borde gälla hela EU
Samma farhågor har också den tyska finansbranschen. Bankförbundet Deutsche Kreditwirtschaft varnar för att skatten förutom att snedvrida konkurrensen och destabilisera finansmarknaden också höjer priserna på finansprodukter, och därmed drabbar vanliga pensionssparare.

Deutsche Börse anser att skatten, om den är absolut nödvändig, åtminstone borde införas i hela EU, knytas till emittentens hemort och också gälla värdepappershandel utanför börserna.
 

Christine Bortenlänger är styrelsemedlem för kapitalmarknadstankesmedjan Deutsches Aktieninstitut i Frankfurt, som är strikt emot skatten.
– De kortsiktiga transaktionerna den främst är inriktad på har också ett värde. De är viktiga för att upprätthålla marknadens likviditet som i sin tur minskar kurssvängningarna, och det minskar riskerna.

Hon anser inte att det finns något bra sätt att utforma skatten.
– Alla varianter är dåliga. Den är ett subventionsprogram för de finanscentra som inte är med. Marknadsaktörer kommer att flytta för att undvika skatten, och därför är också uppskattningarna om intäkterna överdrivna.

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung har uppskattat intäkterna till 37 miljarder euro, varav Tyskland kunde vänta sig 10 miljarder och Frankrike 7–11 miljarder. Om pengarna ska gå till EU-budgeten eller de nationella budgetarna, och för vilka ändamål de ska användas, hör till de saker som ska ingå i kommissionens förslag.