Foto: Richard Nordgren

Nu öppnas Hbl:s elektroniska arkiv

Du får nu mera som prenumerant. Om du är prenumerant på någon av KSF Medias tidningar får du tillgång till koncernens alla tidningars elektroniska arkiv, som nu lanseras som testversion.

Vill du ha tag i en artikel om finländarnas alkoholkonsumtion som skrevs förra månaden eller jämföra vad recensenterna i olika tidningar tyckte om Viirusproduktionen Det lystna landet, för ett knappt år sedan?

Nu går det bra att leta efter dem på KSF-Medias elektroniska textarkiv. Här finns drygt 900 000 olika texter lagrade. De kan fiskas fram med hjälp av olika sökord i fältet fritext eller datum.

Hbl har haft ett elektroniskt arkiv sedan 1996, medan VN kom med 2001, Borgåbladet 2010, liksom också Östra Nyland.

– Här finns mycket roligt att läsa om till exempel nyheter, mat, sportresultat, biltest, recensioner och utrikesmaterial, säger Fredrik Nars, som är chef för digitala medier på KSF-Media.

Enligt honom kan till exempel skolklasser, som har ett särskilt projekt på gång ha stor nytta av arkivet, liksom också forskare och enskilda läsare, som vill återknyta till en artikel de läst eller få mera information i något ämne.

– Observera ändå att det är KSF Media som har copyright till texterna.

Hjälp oss

Även om arkivet nu öppnar för allmänheten är det inte fullständigt. Under årens lopp har det smugit sig in fel, dubbleringar och konstiga inskrivningar. En del dokument är tomma och andra är inskrivna med skribentens smeknamn.

– Vi jobbar på att få bort buggarna, men det tar sin tid och vi hoppas att läsarna rapporterar till oss då de hittar tokigheter. På basis av den feedback vi får, gör vi förbättringar an efter. Nu kommer vår informatiker Jörn Lundstens tid mest att gå åt till att jobba med det digitala arkivet, säger Fredrik Nars.

Den som enbart har en papperstidning och kanske inte äger en dator, kan gå till ett bibliotek och där sätta sig vid en dator för att gräva efter arkivpärlor. Men då måste man ha kundnumret, som finns på fakturan eller förmånskortet, med sig.

Rapportera om fel och ofullständigheter genom att skicka e-post till: arkivet@ksfmedia.fi

Här hittar du arkivet