Finnvera lyder under samma regler som staten

Se fakta om Finnvera nedan.

–När staten stöder ett inhemskt företag tillämpas EU-lagstiftning.
–Finnvera är ett finansieringsbolag som i sin helhet ägs av staten. Då Finnvera erbjuder finansieringstjänster ska det följa EU:s regler om statligt stöd.
–EU:s regelverk utgår från att allt statligt stöd till företag är förbjudet. Det finns ändå ett antal undantag.
–Statsstödet får inte påverka handeln medlemsländerna emellan eller förvränga konkurrensen.
–Staten får inte gå in och rädda affärsverksamhet. Företag ska ha förutsättningar till lönsam verksamhet.
–Staten får inte ge ett lån som företaget inte kan betala tillbaka.
– Dessutom ska företaget ha förutsättningar att också få lån från den privata sektorn.
–Statsstöd till företag regleras också av den finska lagstiftningen.